Contencios administrativ.Necitarea societăţii de asigurare menţionată în procesul verbal de constatare a contravenţiei.Casare cu trimitere spre rejudecare Citare. Citaţie


Hotarâre data cu încalcarea formelor de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii de art. 105 alin. 2 Cod procedura civila.

Casare cu trimitere spre rejudecare.

Prin sentinta civila nr. 228/22.03.2005 pronuntata de Judecatoria Tg. Lapus în dosarul nr. 1604/2004, s-a admis plângerea petentului Telianu Nicolae împotriva procesului verbal de contraventie seria M nr. 002545 din 5.11.2004 încheiat de intimata Politia Tg. Lapus si s-a dispus anularea acestuia.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, judecatoria a retinut ca nu s-au respectat dispozitiile art. 16 alin. 7 din O.G. nr. 2/2001, în sensul ca agentul constatator nu a adus la cunostinta contravenientului dreptul de a formula obiectiuni la cele retinute în actul constatator.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures, solicitând casarea sentintei atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante.

În sustinerea recursului s-a aratat ca judecatoria a omis sa citeze în calitate de asigurator, S.C. ATLASIB S.A. Baia Mare, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001.

Recursul a fost admis.

Potrivit art. 33 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul contraventiilor, în cazul în care fapta contraventionala a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, instanta va cita si societatea de asigurare mentionata în procesul verbal de contraventie.

În speta, desi fapta contravenientului a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, judecatoria a procedat la solutionarea cauzei fara a da eficienta dispozitiilor legale mentionate.

Ca atare, în conformitate cu dispozitiile art. 304 pct. 5 si art. 312 Cod procedura civila, recursul promovat de intimat va fi admis, sentinta atacata va fi casata, cauza urmând a fi trimisa spre rejudecare aceleiasi instante.