Contencios administrativ. Plângere contravenţională. Dovada comunicării procesului verbal de contravenţie. Casare cu trimitere spre rejudecare. Contravenţii. Închisoare contravenţională


Prin sentinta civila nr. 1799/6.07.2005, pronuntata de Judecatoria Sighetu Marmatiei în dosarul nr. 2005/2005, s-a respins plângerea contraventionala formulata de petentul Almasan Silviu Marin, împotriva procesului verbal de constatare a contraventiei seria AU nr. 2778668 încheiat la data de 8.05.2005 de Politia Municipiului Sighetu Marmatiei.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, judecatoria a retinut ca raportat la data încheierii procesului verbal, respectiv 8.05.2005 si data depunerii plângerii de catre petent, 03.06.2005, plângerea este tardiv introdusa.

S-a constatat ca au fost încalcate prevederile art. 31 din OUG nr. 2/2001 privind regimul contraventiilor, potrivit careia “împotriva procesului verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânarii sau comunicarii acestuia.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs petentul, solicitând casarea sentintei motivat de împrejurarea ca plângerea sa a fost formulata în termenul legal.

Recursul a fost admis.

În recurs petentul a depus la dosarul cauzei plicul postal cu care a facut dovada ca procesul verbal de constatare a contraventiei atacat i-a fost expediat la domiciliu de catre intimat la data de 23.05.2005.

Raportat la data înregistrarii plângerii (07.06.2005) instanta de recurs a apreciat ca plângerea a fost formulata în termenul legal de 15 zile de la comunicare.

Cum judecatoria a solutionat procesul fara a intra în cercetarea fondului, tribunalul a admis recursul petentului, a casat sentinta în temeiul art. 312 pct. 5 Cod procedura civila si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante.