Contestaţie formulată împotriva proceselor-verbale de analiză a abaterilor şi de stabilire a despăgubirilor, încheiate de societatea de furnizare energie electrică. Lipsa elementelor ce caracterizează noţiunea de serviciu public. Competenţa instanţei Comp


Actele de constatare întocmite de o societate de drept privat privind utilizarea pretins abuzivă a reţelelor sale de energie electrică şi de stabilire a unor consumuri suplimentare, nu pot fi considerate ca fiind emise în regim de putere public, intrând în sfera de activitate comercială a societăţii furnizoare, conform contractelor comerciale perfectate de părţi.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 656/C.A. din 22 noiembrie 2010