Contestaţie împotriva Deciziei pronunţate de Colegiul Medicilor din România – Comisia Superioară de Disciplină. Lipsa calităţii procesuale active a părţii ce se consideră vătămată prin actul medical. Acte ale autorităţilor publice


Prin cererea adresată Tribunalului Dolj – Secţia Administrativ şi Fiscal, reclamantul a solicitat anularea deciziei emisă de Colegiul Medicilor din România.

Intimatul a formulat “ÎNTÂMPINARE” prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului.

Instanţa a reţinut că potrivit art. 451 din Legea nr. 95/2006 “împotriva deciziei de sancţionare a Comisiei Superioare de Disciplină, în termen de 15 zile de la comunicare, medicul sancţionat poate formula o acţiune în anulare la secţia contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în a cărei rază îşi desfăşoară activitatea.

Din interpretarea acestor dispoziţii legale rezultă că posibilitatea de ataca Decizia aparţine în exclusivitate medicului şi doar în situaţia în care acesta a fost sancţionat, dispoziţiile legale fiind stricte şi limitative.

Reclamantul avea doar posibilitatea de a-l acţiona în justiţie pe calea dreptului comun în situaţia stabilirii unei culpe medicale, fiind terţ faţă de raporturile de muncă ale medicului.