Contestaţie în anulare întemeiată pe prevederile art. 318 C.pr.civ. Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra unei chestiuni de ordin procedural, pusă în discuţia părţilor din oficiu. Inadmisibilitatea asimilării acestui caz ipotezei omisiunii instanţei


Omisiunea cercetării, de către instanţa de control judiciar, trebuie să se refere, în mod strict şi limitativ, la motivele de modificare sau de casare a hotărârii atacate, evocate de recurent, prin cererea de recurs, neputându-se face confuzie între cererile părţilor şi dreptul instanţei de control judiciar de a examina cauza sub toate aspectele, chiar şi în ipoteza existenţei unor neregularităţi majore în derularea procedurii de soluţionare a cererilor de recurs.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 106 din 31 ianuarie 2011