Contestaţie la executare; contestaţie împotriva titlului executoriu; verificarea competenţei instanţei Contestaţie la executare


-în temeiul art.174 alin.3 Cod procedura fiscala, anularea ca nelegala a executarii însasi din dosarul de executare instrumentat de intimata;

-anularea adresei de înstiintare poprire nr.850164 din 4 octombrie 2012 care i-a fost comunicata prin scrisoare recomandata la data de 18 octombrie 2012, ca nelegala;

-anularea titlului executoriu mai sus mentionat ca nelegal, nefiindu-i comunicat niciodata;

-în situatia în care tertul poprit a înfiintat poprirea si a platit suma retinuta organului fiscal, sa se dispuna restituirea de urgenta a sumei poprite;

-obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii contestatorul a aratat ca intimata a solicitat recuperarea sumei de 400 lei reprezentând „Disponibil din executarea silita a creantelor aferente platilor efectuate din fonduri comunitare si din fonduri de cofinantare aferente acestora”.

În titlul executoriu este mentionat documentul prin care s-a evidentiat suma de plata, respectiv „3341/329/2010 din 17 noiembrie 2010 – emitent – Agentia de Plati si Interventii Pentru Agricultura” indicându-se ca termen legal de plata data de 21 octombrie 2008.

Prin adresa nr.850164 din 4 octombrie 2012, a fost înstiintat ca s-a înfiintat poprirea pe conturile pe care le detine la B.C.R. si C.E.C. Bank pentru suma de 400 lei pe care ar datora-o bugetului de stat.

A solicitat instantei sa constate inopozabilitatea titlului executoriu fata de persoana sa, întrucât acest titlu executoriu nu exista si ca practic executarea silita împotriva sa a fost pornita de intimata la solicitarea A.P.I.A. Teleorman.

Ambele institutii dau dovada de rea credinta, ignorând o hotarâre judecatoreasca irevocabila.

Documentul prin care functionarii de la A.P.I.A Teleorman au evidentiat suma de 400 lei datorata de el nu este altceva decât numarul dosarului, respectiv 3341/329/2010, care s-a aflat pe rolul Judecatoriei Turnu Magurele având ca obiect pretentii.

Actiunea civila înregistrata în cadrul acestui dosar a fost promovata de A.P.I.A. Teleorman, aceasta solicitând obligarea sa la restituirea sumei de 400 lei cu titlu de creanta(plata nedatorata) motivat de faptul ca el nu ar fi facut dovada cu documente pentru înfiintarea culturii de grâu în toamna anului 2007, la valoarea bonurilor valorice în suma de 400 lei, primite cu titlul de sprijin agricol de la bugetul de stat.

Dosarul a fost solutionat prin sentinta civila nr.8 din 11 ianuarie 2011 prin care instanta a respins actiunea formulata de A.P.I.A. ca inadmisibila, hotarârea fiind irevocabila.

În dovedirea cererii, contestatorul a depus la dosar copii conforme cu originalul de pe urmatoarele înscrisuri: sentinta civila la care a facut referire, adresa nr.850164/4 octombrie 2012 – înstiintare poprire, titlul executoriu nr.343020012532817 din 15.03.2012,somatia emisa în cauza la data de 15 martie 2012.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia netimbrarii cererii ia, pe fond, a solicitat respingerea acesteia ca nefondata, aratând, în esenta ca, prin emiterea somatiei si a titlului executoriu, nu s-a procedat decât la respectarea legii, respectiv în punerea în executare a solicitarii A.P.I.A. Teleorman.

Totodata, intimata formuleaza aparari de fond cu referire la legalitatea titlului executoriu care vor fi avute însa în vedere de catre Tribunalului Teleorman – Sectia Administrativ si Fiscal în cadrul solutionarii contestatiei la titlu.

În speta, asa cum a aratat si în practicaua hotarârii de fata, instanta, a constatat ca, în cauza exista doua capete de cerere ale contestatiei, respectiv:

1.pe de o parte, contestatie la titlul executoriu nr.343020012532817 din 15.03.2012 emis A.N.A.F. – D.G.F.P. judetul Teleorman – Administratia Finantelor Publice a municipiului Turnu Magurele în cadrul careia contestatorul contesta suma de 400 lei mentionata în titlul executoriu, facând referire implicit si la titlul de creanta emis de A.P.I.A. ce a stat la baza emiterii titlului executoriu criticând actele ambelor institutii publice si solicita prin aceasta contestatie la titlu anularea lui ca nelegal.

2.pe de alta parte, alt capat de cerere este o contestatie la executare, prin care se invoca neregularitati ale executarii si solicita anularea somatiei nr. 343020020915219 din 15 martie 2012, emisa tot de catre intimata, precum si a înstiintarii de poprire.

Prin urmare, existând probleme de fond prin care se invoca neregularitatii ale titlului executoriu contestat, contestatorul considerând ca acest titlu chiar nu exista, instanta a constatat, potrivit disp.art.158 Cod procedura civila, ca nu este competenta sa solutioneze contestatia la titlu, acesta fiind, conform dispozitiilor art.1 din Legea nr.554/2004, un act administrativ fiscal emis de catre o autoritate publica, în speta A.N.A.F. Teleorman – A.F.P. Turnu Magurele, competenta fiind, conform disp.art.10 din acelasi act normativ, a Tribunalului Teleorman – Sectia Contencios Administrativ si Fiscal.

Vazând si disp.art.172 al.3, art.175 si art.41 Cod procedura fiscala, instanta a pus în discutie disjungerea celor doua capete de cerere ale contestatiei, suspendarea judecarii contestatiei la executare conform art.244 alin.1, pct.1 Cod procedura civila pâna la solutionarea contestatiei la titlu de catre Tribunalul Teleorman – Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, urmând ca, dupa ramânerea ca irevocabila a hotarârii Tribunalului, contestatorul sa repuna pe rolul instantei de fata judecarea contestatiei la executare .

Pentru aceste considerente, vazând disp.art.137 Cod procedura civila instanta va admite exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Turnu Magurele, invocata de instanta, din oficiu si va declina în favoarea Tribunalului Teleorman – Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, competenta solutionarii capatului de cerere, având ca obiect contestatie la titlu, din cererea formulata de contestatorul-debitor urmând ca prin încheiere separata sa se pronunte cu privire la disjungerea capatului de cerere având ca obiect contestatie la titlu din cererea formulata de contestatorul debitor si în baza art.244 alin.1 pct.1 Cod procedura civila sa suspende judecata capatului de cerere, având ca obiect contestatie la executare, formulat de acelasi contestator debitor, pâna la solutionarea contestatiei la titlu, de catre Tribunalul Teleorman – Sectia Contencios Administrativ si Fiscal.