Contract de achiziţii publice. Instanţa competentă să soluţioneze cauza. Excepţia de neexecutare a contractului Contracte economice


Curtea a reţinut greşita soluţionare de către instanţa comercială a unui litigiu de administrativ şi întrucât normele de competenţă materială sunt de ordine publică, hotărârea pronunţată cu încălcarea acestor norme este nulă, fiind incident motivul de casare prevăzut de art.304 pct 5 .

Temeiul juridic al excepţiei de neexecutare a contractului îl constituie interdependenţa obligaţiilor reciproce din contractul sinalagmatic, împrejurarea că fiecare dintre aceste obligaţii constituie cauza juridică a obligaţiei corelative. În acest context pretenţiile reclamantei trebuie analizate după ce instanţa de fond stabileşte pe deplin situaţia de fapt, inclusiv împrejurarea esenţială în cauză – verificarea conformităţii produselor livrate cu specificaţiile tehnice ale contractului de achiziţie publică, chestiune de fapt în funcţie de care rezultă caracterul de refuz justificat sau dimpotrivă nejustificat a pârâtei de a primi aceste produse şi de a plăti preţul convenit.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 254 din 14.03.2011