CONTRACT DE TRANSPORT FEROVIAR. OBLIGAREA LA PLATA DESPĂGUBIRILOR A SUCURSALEI SNP PETROM S.A. BUCUREŞTI VINOVATĂ DE PRODUCEREA PAGUBEI. Transport


Prin sentinţa 1189/4.02.2005 a Judecătoriei Ploieşti s- a admis în parte acţiunea reclamantei Petrom S.A. – Sucursala Peco Timiş în contradictoriu cu pârâtele S.N.T.F.M. CFR Marfă S.A. Bucureşti – Sucursala Timişoara, S.C. Petrotrans S.A. Ploieşti şi Petrom S.A. Sucursala Arpechim, obligându-se pârâta Sucursala Arpechim la plata sumei de 4.039.435 lei contravaloare motorină lipsă la destinaţie.

S-a reţinut de către instanţa de fond că lipsa constată de 170 kg motorină a fost produsă din motive tehnice, de la încărcare, culpa aparţinând expeditorului S.N.P. Petrom – Sucursala Arpechim.

Prin decizia 212/20.05.2005 Tribunal Prahova a respins recursul declarat de pârâta S.N.P. Petrom – Sucursala Arpechim împotriva sentinţei 1189/2005 a Judecătoriei Ploieşti., cu motivarea că acţiunea nu este inadmisibilă cu privire la sucursalele S.N.P. Petrom S.A. Bucureşti, date fiind natura juridică a sucursalelor, drepturile şi obligaţiile acestora nefiind incidente dispoziţiilor art.1154 din Codul civil.

Faptul că expeditorul şi reclamantul sunt sucursale ale aceleiaşi societăţi nu înlătură obligaţia de a suporta paguba creată implicând doar executarea în mod specific, potrivit normelor de gestionare şi de evidenţă contabilă stabilite la nivelul societăţii comerciale primare.