Decizia de imputare. Norma juridică a răspunderii administratorilor şi directorilor. Acte ale autorităţilor publice


Tribunalul Galati, prin sentinta civila nr.1416/16.11.2004 a admis contestatia si a dispus anularea deciziei de imputare nr.40/25.07.2001 emisa de intimata SC AGROVIN SA Ivesti.

S-a retinut ca, paguba a fost imputata contestatorului Cojocaru Ioan care a functionat în calitate de manager si administrator unic al SC AGROVIN SA Ivesti.

Astfel, raspunderea administratorilor si a directorilor este reglementata de dispozitiile referitorare la mandat conform disp.art.152 coroborat cu art.72 si 73 din republicata.

Referitor la natura juridica a acestei raspunderi, pornind de la faptul ca, la baza raportului dintre administratori si societate exista un contract civil, respectiv contractul d4e mandat este indiscutabil ca raspunderea acestora intra în sfera raspunderii civile care este raspundere integrala cuprinzând pe lânga prejudiciul efectiv si foloasele mentinute, si nu a celei materiale, care este o raspundere limitata.

Ca atare, cu privire la daunele produse societatii în legatura cu lor, atât directorii cât si administratorii poarta o raspundere civila si nu una materiala circumscrisa dispozitiilor din legislatia muncii, i9ar în cauza, contestatorul a îndeplinit , pe rând, atât calitatea de director, cât si cea de administrator.

In aceste conditii, a retinut instanta ca, numitul Cojocaru Ioan, nu poate fi subiect al raspunderii materiale iar decizia de imputare este nelegala.

Impotriva a acestei sentinte a declarat recurs intimata, recurs ce a fost respins prin decizia civila nr.182/R/ 31.05.2005 a Curtii de apel Galati, apreciindu-se ca intr-adevar, natura juridica a raspunderii contra administratorilor, cenzorilor si directorilor are caracter civil si nu material.