Definirea actului administrativ-fiscal. Condiţiile cerute pentru sesizarea instanţei de contencios administrativ Acte ale autorităţilor publice


Doar deciziile de impunere pot fi considerate acte administrative fiscale, întrucât doar prin intermediul lor au fost stabilite obligaţii fiscale determinate, iar rapoartele întocmite de inspectorii fiscali apar ca simple acte de constatare, ce nu dau naştere, prin ele însele, unor obligaţii fiscale.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 408/CA din 14 iulie 2010,

O.G. nr. 92/2003