Despăgubiri civile decurgând din eliberarea ilegală, prin hotărâre a consiliului local comunal, a viceprimarului comunei, ca urmare a anulării hotărârii instanţei de contencios administrativ, stabilite doar în sarcina unui consilier local. Lipsa legăturii


Culpa pentru revocarea ilegală din funcţie a viceprimarului comunei revine în sarcina tuturor consilierilor locali ce au votat în sensul adoptării acelei hotărâri de consiliu local.

Eronat s-a stabilit răspunderea materială decurgând din actul administrativ anulat de instanţa de contencios administrativ, doar în sarcina unui singur consilier local, motivat de faptul că acesta ar fi prezidat o şedinţă ulterioară de consiliu local, din 9.04.2006, calitate în care ar fi refuzat să pună în discuţia consilierilor utilitatea revocării măsurii adoptate prin HCL 11/20.03.2006, semnalată printr-o adresă a Prefectului.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 604/CA din 8 noiembrie 2010