DISP. ART. 1 (9) DIN LEGEA NR.554/2004. NERESPECTARE. CONSECINTE. Cadastru. Intabulare


Prin actiunea in administrativ inregistrata la 27 octombrie 2004 reclamantul MNC a solicitat in contradictoriu cu DGFP Suceava si DRV Iasi anularea deciziei nr. 153 din 8 octombrie 2004 si a actului constatator de control nr.284 din 23 august 2004.

Tribunalul Suceava – sectia comerciala si de contencios administrativ prin sentinta nr. 71 din 28 ianuarie 2005 a admis actiunea si a anulat actele administrative.

Impotriva sentintei au declarat recurs paratele, care au criticat-o pentru nelegalitate, invocand drept motiv de modificare disp. art. 304 pct.9 Cod proc. civila.

Din oficiu, instanta de control judiciar a pus in discutia partilor disp. art. 1 (9) din Legea nr. 554 din 7 decembrie 2004, care fac referire la obligativitatea participarii in instanta a reprezentantului Ministerului Public.

Astfel, potrivit disp. art. 1(9) din Legea nr. 554/2004, in vigoare de la 6 ianuarie 2005 participarea procurorului in instanta este obligatorie.

Cum dispozitiile legale sus citate sunt imperative, iar din preambulul sentintei rezulta ca la judecata nu a participat reprezentantul Ministerului Public, sentinta pronuntata este lovita de nulitate, motiv pentru care instanta in temeiul art.312 Cod proc. civila, a admis recursurile, a casat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.

(Decizia nr. 1590 din 30 iunie 2005)