Documentaţie neconformă. Ofertele depuse în baza acestora nu pot fi considerate decât ca neconforme LicitaţiiActe ale autorităţilor publice


Dacă documentaţia de atribuire nu respectă cerinţele legale, ofertelor adaptate unor astfel de cerinţe arbitrare nu li se poate recunoaşte caracterul acceptabil sau conform, chiar dacă ele au fost generate de conduita necorespunzătoare a autorităţii contractante, care a ignorat atât decizia anterioară emisă de C.N.S.C., cât şi decizia instanţei de judecată.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 469/CA din 20 septembrie 2010,

O.U.G. nr. 34/2006