Drept de proprietate publică a statului, administrat de unităţi militare şi de aviaţie. Schimbarea regimului juridic al terenului prin hotărâre de consiliu local, în sensul „includerii” în domeniul public al municipiului. Consecinţe Acte ale autorităţilor


Întrucât la data emiterii hotărârii de consiliu local privitoare la „includerea” unei suprafeţe de tern în domeniul public al municipiului, imobilul se afla în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a Ministerului Transporturilor, rezultă că organul administrativ local şi-a depăşit competenţa de administrare prevăzută de art. 5 din Legea nr. 213/1998, dreptul de dispoziţie asupra dreptului de proprietate al statului revenind în competenţa Guvernului României, „la cererea consiliului local”.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 187 din 21 februarie 2011