Dreptul salarial pretins este prevăzut de art. 28 lit. c din Legea nr. 360/2002 şi concretizat în Anexa 1 Norma 12B liniuţa 3 din H.G. nr. 65/2003 Indemnizaţii


Sentinţă civilă

Indemnizaţii

Dreptul salarial pretins este prevăzut de art. 28 lit. c din Legea nr. 360/2002 şi concretizat în Anexa 1 Norma 12B liniuţa 3 din H.G. nr. 65/2003.

(Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. com., de cont. adm. şi fisc., s. nr. 29/CA/30 ianuarie 2009)

Prin acţiunea în administrativ reclamantul a chemat în judecată IPJ Bistriţa-Năsăud, solicitând ca acesta să fie obligat să-i plătească valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană „Norma nr.12 B” prevăzută de Anexa la HG nr.65/2003, calculată în raport de timpul efectiv lucrat, actualizată cu rata inflaţiei la data plăţii efective, pentru perioada 1 noiembrie 2005 – 1 noiembrie 2008.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul constată că acţiunea reclamantului este întemeiată, dreptul salarial pretins fiind prevăzut de art.28 lit.c din Legea nr.360/2002 şi concretizat în Anexa 1 Norma 12B liniuţa 3 din H.G.65/2003.

Fiind dovedit că reclamantul a lucrat în ture (schimburi) şi că în perioada solicitată, pentru timpul efectiv lucrat, are dreptul să i se plătească cu titlu de „valoare financiară neimpozabilă a Normei de hrană 12 B”, suma calculată de pârât, în temeiul textelor legale menţionate anterior urmează ca acţiunea să fie admisă, astfel cum a fost formulată.