Eliberare din funcţia publică deţinută. De când se calculează dreptul de a contesta măsura Acte ale autorităţilor publice


Controlul legalităţii deciziei nu se poate realiza decât de instanţa de administrativ, care trebuie sesizată de cel ce consideră vătămat prin acest act administrativ, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, astfel precum a stabilit în mod imperativ legiuitorul, normă care, dat fiind caracterul său special, derogatoriu de la dreptul comun, nu poate fi completată de nici o altă prevedere din domeniul legislaţiei muncii sau a dreptului civil, indiferent de opinia persoanelor implicate într-un astfel de litigiu.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 590/C.A./1 noiembrie 2010,

Legea nr. 188/1999