Eliberarea certificatului de urbanism pentru construcţii ce se intenţionează a fi edificate în zone industriale sistematizate. Condiţii ConstrucţiiActe ale autorităţilor publice


Reclamanţii au fost informaţi despre imposibilitatea de a construi în zona industrială, ca urmare a faptului că terenul aflat în proprietatea lor face parte din zona de protecţie a zonei respective şi a infrastructurii de transport rutier, motivările eronate şi contradictorii neputând anula vechiul plan de sistematizare a zonei industriale, astfel că autoritatea competentă nu poate fi obligată să emită un act contrar planului de urbanism, ce nu a fost modificat şi care este în concordanţă cu caracteristicile zonei edificate, cu mai bine de 40 de ani în urmă.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 367/C.A din 5 iulie 2010,

Legea nr. 50/1991