Excepţie de nelegalitate a deciziei de impunere. Inadmisibilitate Acte ale autorităţilor publice


Obiectul acţiunii principale aflate pe rolul tribunalului l-a constituit critica de nelegalitate a unor decizii de impunere, fără a fi urmată de procedura prevăzută de art. 205 C.pr.fisc., în care puteau fi criticate actele fiscale sub toate aspectele. În faţa aceleiaşi instanţe, reclamantul a invocat excepţia de nelegalitate prevăzută de art. 4 din Legea contenciosului administrativ, atât în ce priveşte deciziile de impunere, cât şi hotărârile de consiliu local, în baza cărora acestea fuseseră emise, fiind sesizată instanţa de administrativ pentru soluţionarea prioritară a acestor excepţii, însă pe parcursul judecăţii, reclamantul a renunţat la judecarea excepţiei de nelegalitate privind hotărârile de consiliu local.

Aşa fiind, curtea a constatat ca fiind inadmisibile excepţiile de nelegalitate a deciziilor de impunere a căror cenzură fusese solicitată şi în cadrul acţiunii principale, având în vedere că reclamantul avea obligaţia parcurgerii procedurii prevăzute de art. 205 C.pr.fisc., în măsura în care nu a făcut dovada că ar fi notificat organul administrativ în sensul renunţării la aceasta, iar în cadrul acelei proceduri putea critica actul administrativ fiscal atât sub aspect formal, cât şi material.

Decizia civilă nr. 363 din 11 aprilie 2011