Faptă prevăzută de legea penală. Aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ în baza Codului penal. Nelegalitatea sancţionării contravenţionale pentru aceeaşi faptă


C. pen., art. 181, art. 91

Dacă fapta săvârşită nu este contravenţie, ci o faptă prevăzută de Codul penal sau alte legi speciale, pentru care a fost aplicată o sancţiune prevăzută de art. 91 C. pen., nu este posibilă aplicarea, pentru aceeaşi faptă, şi a unei sancţiuni contravenţionale.

Trib. Mehedinţi, s. corn. şi cont. adm., dec. nr. 45/R/2009,

portal.just.ro

Prin plângerea adresată Judecătoriei Orşova şi înregistrată sub nr. 152/274/2008, petentul C.J. a solicitat anularea procesului-verbal de contravenţie seria PCA nr. 0759965 din 27 februarie 2008, în baza căruia a fost sancţionat cu o amendă contravenţională în cuantum de 780 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 102 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002, motivând că pentru aceeaşi faptă i s-a aplicat şi o amendă administrativă în cuantum de 900 lei, astfel că este nelegală şi abuzivă aplicarca a două sancţiuni. Judecătoria Orşova, prin sentinţa civilă nr. 527 din 15 octombrie 2008, a admis plângerea contravenţională formulată de petent ca fiind întemeiată şi a anulat procesul-verbal de contravenţie seria PCA nr. 0759965 din 27 februarie 2007. Instanţa de fond a reţinut că petentul a fost cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002, deoarece, în seara zilei de 29 iunie 2006, a fost depistat conducând un autoturism pe un drum public având o îmbibaţie alcoolică peste limita legală. Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Orşova s-a dispus, în baza art. 249, art. 10 lit. b1) C. proc. pen. combinat cu art. 181 şi art. 91 C. pen., scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului C.J., întrucât fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, şi aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de 900 lei. Instanţa a apreciat astfel că fapta săvârşită de petent nu este contravenţie, ci o faptă prevăzută de art. 181 C. pen. pentru care a fost aplicată o sancţiune (amendă) prevăzută de art. 91 C. pen. şi nu este posibilă aplicarea, pentru aceeaşi faptă, şi a unei sancţiuni contravenţionale.

împotriva acestei soluţii a formulat recurs intimatul, criticând-o

pentru nelegalitate şi netemeinicie. In motivare, recurentul-intimat a

susţinut că hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal şi a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, deoarecc instanţa de fond nu a avut în vedere la pronunţarea hotărârii raportul agentului constatator şi ordonanţa nr. 368/P/2006 a Parchetului de pc lângă Judecătoria Orşova.

Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, cât şi din oficiu, s-a apreciat că recursul este nefondat. Din cele două înscrisuri menţionate de recurent rezultă că Parchetul de pe lângă Judecătoria Orşova a dispus scoaterea de sub urmărire penală a numitului C.J. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002, iar ulterior agentul constatator a întocmit procesul-verbal contestat. S-a constatat că fapta săvârşită de contravenient constă în aceea că a condus pe drumurile publice un autovehicul având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală (0,90 g %o). Pentru această faptă i s-a aplicat acestuia o amendă administrativă în cuantum de 900 lei, în baza art. 181 şi art. 91 C. pen., şi o amendă contravenţională în cuantum de 780 Ici, în baza art. 102 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002. Conform art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002, constituie infracţiune conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană carc arc o îmbibaţie

alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. In cauză, s-a reţinut de cătrc Parchetul de pe lângă Judecătoria Orşova că fapta de a conducc pe drumurile publice un autovehicul având în sânge o îmbibaţie de 0,90 g %o nu prezintă gradul de pcricol social al unei infracţiuni. Cu toate acestea, fapta săvârşită rămâne o faptă prevăzută de legea penală, neconstituind o contravenţie, aşa cum s-a reţinut în procesul-verbal.

Potrivit art. 102 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contravenţie conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune. Astfel, pentru a constitui contravenţie, este necesar ca îmbibaţia alcoolică să fie sub 0,80 g %o alcool pur în sânge. Cum contravenientul a avut o îmbibaţie de 0,90 g %o, fapta acestuia nu se circumscrie condiţiilor stabilite prin dispoziţia legală menţionată anterior. Prin urmare, s-a apreciat că în mod corect instanţa de fond a reţinut că fapta săvârşită de petentul C.J. nu este contravenţie, ci o faptă prevăzută de art. 181 C. pen., pentru care a fost aplicată o sancţiune prevăzută de art. 91 din acelaşi cod, nefiind posibilă aplicarea, pentru aceeaşi faptă, şi a unei sancţiuni contravenţionale.

In raport de aceste considerente, văzând şi dispoziţiile art. 312 C. proc. civ., recursul a fost respins.