Fond – Contencios Administrativ – taxă de primă înmatriculare Cereri


SENTINTA CIVILA NR. 426

Sedinta publica de la 13 Martie 2009

Prin cererea de chemare în judecata …, domiciliat în loc. Tulcea, str. …, jud. Tulcea, în calitate de reclamant a chemat în judecata Serviciul Public Comunitar – Directia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Autovehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului – Judetul Tulcea cu sediul în loc. Tulcea, str. …, pentru a fi obligat la înmatricularea în circulatie si eliberarea certificatului de înmatriculare, fara plata taxei de poluare prevazuta de OUG nr. 50/2008 modificata si completata prin O.U.G. 218/2008 si pârâtele Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea – Administratia Finantelor Publice Tulcea, str. …. B, pentru a fi obligate la anularea deciziei de calcul al taxei de poluare pentru autovehicule, nr. 27 din 23.01.2009.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca la data de 10.11.2008, a cumparat un autoturism second-hand, marca …, an fabricatie 1995, neînmatriculat în România, drept pentru care a solicitat Serviciului Public Comunitar Directia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare prin cererea cu nr. 538/12.01.2009 înmatricularea acestuia în circulatie fara plata taxei de poluare, întrucât aceasta are caracter ilegal, conform sentintei civile nr. 2122/18.09.2008 din dosarul 833/88/2008.

Serviciul Public Comunitar – Directia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Autovehiculelor prin adresa 538/14.01.2009 a refuzat invocând prevederile art. 7 lit. j, din Ordinul M.A.I. nr. 1501/2006 si O.U.G. 50/2008 si faptul ca respectiva sentinta nu poate produce efecte în noua cerere.

La data de 22.01.2009 a solicitat DGFP Tulcea – Administratia Finantelor Publice a mun. Tulcea calculul taxei de poluare pentru autoturismul în cauza si prin decizia de calcul al taxei de poluare pentru autovehicule, nr. 27 din 23.01.2009 a fost stabilita aceasta taxa în suma de 9628 lei, fapt pentru care a contestat decizia si a solicitat anularea acesteia.

În dovedirea actiunii, reclamantul a depus la dosar adresa nr. 538/12.01.2008, raspunsul la adresa nr. 538/12.01.2009, cerere de stabilire a taxei de poluare nr. 245006/22.01.2009, decizia de calcul a taxei de poluare nr. 27/23.01.2009 emisa de Administratia Finantelor Publice Tulcea, factura de achizitionare a autoturismului.

Pârâta DGFP Tulcea a formulat întâmpinare si a solicitat respingerea actiunii ca nefondata întrucât obligatia fiscala privind instituirea taxei de poluare pentru autovehicule este imperativ stabilita de OUG 50/21 aprilie 2008, art. 4 lit. a, potrivit cu care obligatia platii taxei de poluare pentru autovehicule intervine cu ocazia primei înmatriculari a unui autovehicul în România.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

La data de 10.11.2008, reclamantul a achizitionat un autoturism second-hand marca …, an fabricatie 1994, prima înmatriculare fiind în anul 1995, în baza contractului de vânzare-cumparare din 10.11.2008, fila 12.

Cu adresa nr. 538/12.01.2008, reclamantul a solicitat înmatricularea autoturismului fara plata taxei de poluare prevazuta de OUG 50/2008, cerere la care Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Autovehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului – Judetul Tulcea a raspuns ca este necesara achitarea taxei speciale prevazuta de OUG 50/2008, completata prin OUG 218/2008.

Taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule a fost introdusa în Codul fiscal prin Legea nr.343/2006, sub forma unui nou impozit, cu aplicabilitate de la 1 ian.2007, initial pentru toate autovehiculele, iar dupa modificarea Legii nr.343 prin OUG nr.110/2006, a fost restrânsa la toate autoturismele si autovehiculele, inclusiv cele comerciale, prevazându-se categorii de persoane exceptate (cele cu handicap, misiuni diplomatice,etc.) cât si situatii de scutiri de la plata taxei, în cazul vehiculelor istorice.

Potrivit reglementarii în vigoare la data cumpararii autoturismului de catre reclamanta, taxa speciala pentru autoturisme se datoreaza cu ocazia primei înmatriculari în România a unui autoturism sau autovehicul comercial, enumerat la art.2141 din Codul fiscal.

La data de 1 iulie 2008 a intrat în vigoare OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, iar potrivit art.4 din acest act normativ, obligatia de plata a taxei intervine cu ocazia primei înmatriculari a unui autovehicul în România (lit.a).

Aceasta ordonanta a abrogat art.2141 – 2143 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Esentialul ramâne ca taxa pe poluare, cu ocazia primei înmatriculari în România nu este perceputa pentru autoturismele deja înmatriculate în România si aceasta stat comunitar de la 1 ianuarie 2007, fiind perceputa numai pentru autoturismele înmatriculate în celelalte state comunitare si reînmatriculate în România, dupa aducerea acestora în tara.

Diferenta de aplicare a taxei demonstrata în modul aratat, introduce un regim juridic fiscal discriminatoriu pentru autovehiculele aduse în România din Comunitatea Europeana în scopul reînmatricularii lor în România, în situatia în care acestea au fost înmatriculate în tara de provenienta, în timp ce pentru înmatricularea autovehiculelor înmatriculate deja în România, taxa nu se mai percepe.

Între principiile dreptului comunitar, obligatorii pentru instantele judecatoresti române, astfel cum s-a mentionat prin referirile la art.148 alin.2 si 4 din Constitutie, are suprematie dreptul comunitar, în speta a art.90 (1) din tratat si conchidem ca prin introducerea taxei de prima înmatriculare (pe poluare) pentru autoturisme si autovehicule, legiuitorul a încalcat în mod direct dispozitiile mentionate ale Tratatului.

Ca urmare a efectului direct a art. 90 (1) din tratat pentru ordinea juridica interna a României, instanta este datoare sa constate ca art. 2141-2143 din Codul fiscal si în prezent art. 4 lit. a din OUG nr.50/2008, sunt reglementari contrare si ca nu pot fi mentinute în continuare ca aplicabile în cauza de fata. Neputând fi aplicabile în dreptul intern, aceste reglementari impun concluzia ca taxa prevazuta pentru reînmatricularea autoturismului de catre reclamant, încalca art.90 (1) al Tratatului, inclusiv Tratatul de aderare a României si Bulgariei la Uniunea Europeana, ratificat de România prin Legea nr.157/2005, care prevede ca de la data aderarii, dispozitiile tratatelor originare (….) înainte de aderare sunt obligatorii pentru (….) România si se aplica în conditiile stabilite prin Tratate si prin actul de aderare.

Pentru aceste motive se va admite actiunea în sensul ca va fi obligata pârâta Serviciul Public Comunitar – Directia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Autovehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului jud. Tulcea, sa înmatriculeze în circulatie si sa elibereze certificat de înmatriculare, fara taxa de poluare prevazuta de OUG nr. 50/2008, modificata si completata prin OUG 218/2008, pentru autoturismul second-hand marca Ford Mondeo, an fabricatie 2005. se va dispune anularea Deciziei de calcul a taxei de poluare pentru autovehicule nr. 27/23.01.2009, emisa de Administratia Finantelor Publice Tulcea.