Forma şi conţinutul contestaţiei. Obligaţia semnării contestaţiei de către contestator. Consecinţele neîndeplinirii acestei obligaţii Chemare în judecată (acţiuni, cereri)Finanţe. Financiar. Implicaţii ale Min. Finanţelor


Cel care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal este obligat să exercite calea administrativă de atac, cu respectarea strictă a cerinţelor de formă şi conţinut prevăzute de art. 206 din Codul de procedură fiscală.

Lipsa semnăturii contestatorului sau anexarea la contestaţia administrativă a unei împuterniciri avocaţiale ce nu poartă semnătura clientului, trebui considerată ca o nerespectare atât a cerinţelor Statutului profesiei de avocat, cât şi a prevederilor O.G. nr. 92/2003.

Refuzul contestatorului sau al împuternicitului acestuia de a acoperi această lipsă justifică pe deplin soluţia de respingere a contestaţiei şi de decădere a contestatorului din dreptul de a cere soluţionarea contestaţiei pe fond.

Temei de drept: O.G. nr. 92/2003

Decizia nr. 705/CA/26 septembrie 2011