Hotărâre de acordare a despăgubirilor, emisă de comisia judeţeană de aplicare a Legii nr. 290/2003 Despăgubiri, penalităţi


Legea nr. 290/2003

Nedovedirea de către reclamant a refugiului autorului său şi a proprietăţii bunurilor pentru care solicită despăgubiri nu are relevanţă, deoarece hotărârea de acordare a despăgubirilor, emisă de comisia judeţeană de aplicare a Legii nr. 290/2003, nefiind desfiinţată, îşi produce efectele specifice potrivit cu natura acesteia, de act administrativ individual.

Decizia civilă nr. 325 din 1 aprilie 2011