Imposibilitatea asimilării cazurilor de suspendare în situaţia sesizării C.E.J. într-o altă cauză ce nu priveşte părţile în litigiu Acte ale autorităţilor publice


Cum prin cererea introductivă la instanţă se afirmă în mod repetat şi ferm, că încasarea taxei instituită prin O.U.G. nr. 50/2008 încalcă prevederile Tratatului Comunităţilor Europene şi că se impune înlăturarea normei naţionale, s-a apreciat că instanţa naţională avea obligaţia şi totodată dreptul de a nu pune în aplicare o dispoziţie internă anterioară dreptului comunitar, fără a mai fi nevoită să aştepte eliminarea prealabilă a acestei dispoziţii pe cale legislativă sau prin orice alt procedeu constituţional, ori răspunsul pe care Curtea Europeană de Justiţie îl va da întrebărilor ce i-au fost adresate de instanţele naţionale române, pe chestiuni ce vizează ”interpretarea art. 110 din Tratat”, neavând nicio semnificaţie, în acest caz, din punct de vedere al derulării procedurii judiciare naţionale, atât chestiunile de vizează contrarietatea normei naţionale cu Tratatul, cât şi cele ce urmăresc clarificarea modului în care trebuie interpretat Tratatul, vizează acelaşi act normativ, respectiv O.U.G.nr.50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 745/C.A. din 13 decembrie 2010,

art. 244 din Codul de procedură civilă