Inadmisibilitatea ordonanţei preşedinţiale Ordonanţă Preşedinţială


În motivarea de fapt se arata ca la data de 29.03.2011 autobuzul mentionat mai sus, apartinând reclamantei , a fost oprit în trafic, iar agentul constatator, considerând ca nu detine licenta valabila de transport , prin procesul verbal de contraventie seria AIR nr. 0177956 a dispus , pe lânga sanctiunea pecuniara si retinerea placutelor de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare .

Data fiind situatia expusa, reclamanta evidentiaza ca din luna martie 2011 nu mai poate folosi autobuzul pentru efectuarea serviciilor de transport , fapt ce îi aduce serioase prejudicii , cu atât mai mult cu cât acesta este utilizat in regim de leasing .

Reclamanta apreciaza ca este justificat caracterul de urgenta , motivat de faptul ca nu se poate folosi de autobuzul mentionat , iar dosarele in care urmeaza sa se lamureasca problema licentei de transport au termene foarte lungi.

Prin sentinta nr. 3048 din data de 9 august 2011 tribunalul a admis actiunea si a dispus , pe cale de ordonanta presedintiala , restituirea placutelor de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare apartinând autobuzului cu numar de înmatriculare BZ 06 RGE, proprietatea reclamantei.

Împotriva sentintei pronuntate de tribunal a formulat recurs pârâta Autoritatea Rutiera Româna.

Curtea a constatat recursul fondat pentru urmatoarele considerente:

Intimata-reclamanta SC A. SRL a fost sanctionata contraventional pentru savârsirea contraventiei prevazute de dispozitiile art. 57 ind. 2 lit. a din OUG nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, la data de 29.03.2011, fiind încheiat procesul-verbal de constatare a contraventiilor seria AIR nr. 0179560/29.03.2011 de recurenta Autoritatea Rutiera Româna.

Potrivit dispozitiilor art. 57 ind. 2 lit. a constituie contraventie efectuarea transportului rutier sau a activitatilor conexe acestuia fara a detine licenta de transport, certificat de transport în cont propriu, licenta pentru activitati conexe, licenta de traseu sau autorizatie de transport international, document de transport pentru transportul de persoane prin servicii ocazionale, respectiv retrase, expirate sau declarate pierdute, dupa caz.

Conform dispozitiilor art. 62 alin. 1 , în cazul utilizarii pentru transport a unui vehicul fara a se putea face dovada ca se detin urmatoarele documente valabile, dupa caz: licenta de transport, copia conforma a acesteia, certificat de transport în cont propriu, copia conforma a acestuia, licenta de traseu, autorizatia speciala de transport, autorizatia de transport international sau documentul de transport persoane prin servicii ocazionale, dupa caz, se suspenda dreptul de utilizare a autovehiculului prin retinerea placutelor de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare, aplicându-se si sanctiunea contraventionala corespunzatoare, iar potrivit alin. 2 inspectorii de trafic, precum si ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Române care au calitatea de politisti rutieri au dreptul sa retina documentele prevazute la alin. 1 si 1 ind. 1, daca acestea au valabilitatea depasita sau nu sunt conforme cu transportul efectuat, precum si placutele cu numarul de înmatriculare împreuna cu certificatul de înmatriculare.

Totodata, potrivit alin. 3, placutele cu numarul de înmatriculare împreuna cu certificatul de înmatriculare si o copie a proceselor-verbale de constatare a contraventiei si de retinere a placutelor cu numarul de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare se predau, în termen de maximum 3 zile, inspectoratului judetean de politie, respectiv Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, care notifica detinatorului autovehiculului faptul ca suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea certificatului de înmatriculare si a placutelor cu numarul de înmatriculare înceteaza la 6 luni de la data procesului-verbal de retinere a acestora.

În speta intimatei-reclamante , ca urmare a constatarii savârsirii faptei contraventionale, i-au fost retinute placutele cu numarul de înmatriculare BZ 06 RGE si certificatul de înmatriculare al vehiculului cu care se efectua transportul la acea data, potrivit procesului-verbal de retinere seria RPCR nr. 001695/29.03.2011, în baza disp. art. 62 alin. 2 din OUG nr. 109/2005.

Masura de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de înmatriculare si a placutelor cu numarul de înmatriculare poate fi atacata la instanta de administrativ, astfel cum reglementeaza art. I pct. 18 din Legea nr. 168/2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2010 privind unele masuri pentru întarirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane, asadar în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Având în vedere ca institutia suspendarii executarii actului administrativ are o reglementare speciala, cuprinsa într-o lege derogatorie de la dreptul comun, respectiv art. 14 si 15 din Legea nr. 554/2004, Curtea retine ca institutiei suspendarii nu îi pot fi aplicate dispozitiile art. 581 Cod de procedura civila, excluse în acest mod, deoarece, pe de o parte, aceste din urma dispozitii sunt, la rândul lor, speciale, asa încât nu se pot completa cu alte dispozitii speciale, iar, pe de alta parte, sunt incidente prevederile disp. art. 28 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, potrivit carora în litigiile în contencios administrativ nu îsi gasesc aplicarea normele privind ordonantele presedintiale, norme incompatibile cu specificul raporturilor de putere dintre autoritatile publice si persoanele vatamate în drepturile sau interesele lor legitime.

Existenta unei reglementari cu caracter derogatoriu obliga partea interesata sa urmeze procedura reglementata prin acest act normativ si nu procedura prevazuta de normele dreptului comun, din Codul de procedura civila.

În aceste conditii Curtea a constatat ca , în mod nelegal , instanta de fond a apreciat admisibila procedura ordonantei presedintiale în aceasta materie, trecând la analiza conditiilor de admisibilitate ale ordonantei presedintiale reglementate de dispozitiile art. 581 Cod de proc. civila.

Exceptia inadmisibilitatii invocata de recurenta fiind întemeiata, recursul a fost admis, iar sentinta recurata a fost modificata în tot, în sensul respingerii cererii reclamantei ca inadmisibila, devenind inutila analizarea celorlalte critici formulate de recurenta în calea de atac.