Încheiere de suspendare a actului administrativ conform art.15 din Legea nr.554/2004. Interesul învestirii cu formulă executorie. Executarea silită


Prin Încheierea nr.17 din 03.09.2012, Curtea a respins cererea, constatând că este lipsită de interes.

Astfel, prin încheierea a cărei investire o solicită petentul s-a dispus, conform art. 15 din Legea nr. 554/2004, suspendarea executării Deciziei nr. 1256/28.07.2011 emisă de Agenţia de Administrare Fiscală – Garda Financiară – Comisariatul General până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acţiunii în anularea actului administrativ.

Ori, potrivit art. 15 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 „hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept…”, iar, potrivit art. 374 al. 1 din „hotărârea judecătorească se execută numai dacă este investită cu formula executorie prevăzută de art. 269 alin. 1, afară de încheierile executorii…”.

În aceste condiţii, cum încheierea ce face obiectul cauzei trebuie executată din oficiu, fără formalitatea investirii cu formulă executorie, cererea petentului apare ca fiind lipsită de interes, refuzul executării putând fi sancţionat conform art. 24 din Legea 554/2004.