Închiriere locuinţă realizată din fonduri publice. Condiţii cerute pentru repartizarea acestora Locuinţe


Nefăcându-se dovada, credibilă, că în apartamentul în litigiu au locuit nouă persoane, în mod continuu, înregistrate ca atare la asociaţia de proprietari, persoane pentru care s-au achitat cheltuielile de întreţinere corespunzătoare, prima instanţă nu avea suportul probator necesar pentru a acorda reclamantei 9 puncte pentru subcriteriul 1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută, atâta timp cât nimic nu justifică afirmaţia că în locuinţa de 82,4 mp ar fi locuite (şi nu doar declarat domiciliul) nouă persoane, cărora le-ar fi revenit, prin aplicarea algoritmului stabilit prin Anexa la H.C.L. nr. 58/2008, o suprafaţă locuibilă cuprinsă între 8 mp până la 12 mp de persoană, pentru a-i recunoaşte celei în cauză dreptul de a primi 9 puncte pentru acest subcriteriu.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 660/C.A. din 22 noiembrie 2010,

Legea nr. 152/1998