Instructor auto. Refuz nejustificat de eliberare act administrativ. Condiţii Acte ale autorităţilor publice


Refuzul pârâtei de a-i elibera reclamantului autorizaţie de instructor auto, în raport de dispoziţiile legale incidente şi de documentaţia depusă de reclamant la data cererii, nu poate fi considerat nelegal, nefiind rezultatul unui exces de putere în înţelesul dat acestei noţiuni în art. 2 alin. 1 lit. n din Legea nr. 554/2004, atâta timp cât aceasta nu a făcut nimic altceva decât să aplice cu rigurozitatea legea internă în litera şi spiritul său, în forma în vigoare la momentul cererii. Nu se poate vorbi de un refuz nejustificat sau abuziv atâta timp cât legiuitorul a stabilit un alt cadru de exercitare a unei profesii/activităţi, cu atât mai mult cu cât exercitarea acestei profesii are la bază în primul rând abilităţii practice ce presupun o experienţă minimă în domeniu, condiţia de vechime fiind astfel justificată.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 158 din 14 februarie 2011