Legea nr. 350/2001. Documentaţii de urbanism. Ierarhia acestora şi caracterul lor opozabil în justiţie Acte ale autorităţilor publice


Planul urbanistic de detaliu, ca parte a documentaţiilor de urbanism, are doar caracter de reglementare specifică pentru o anumită parcelă în raport cu parcelele învecinate, prin aceasta neputându-se modifica planurile de nivel superior, ci doar detalia modul specific de construire. Recunoaşterea legalităţii planurilor de nivel superior se răsfrânge şi asupra planurilor urbanistice de detaliu, chiar dacă o persoană nu a fost parte în cauza prin care s-a solicitat anularea Planului urbanistic zonal. Este inadmisibil controlul de legalitate pe cale incidentă, a unor acte administrative ce au premers momentului adoptării planurilor urbanistice de detaliu, cu a căror verificare instanţa nu a fost învestită, în condiţiile în care autorităţile publice care le-au emis nu sunt părţi în proces şi nici nu li s-a cerut să dea explicaţii în legătură cu conduita adoptată.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 244/C.A. din 14 martie 2011