Legea nr. 544/2004. Refuz de soluţionare a unei cereri. Repararea prejudiciului moral. Condiţiile şi limitele în care pot fi acordate despăgubiri pecuniare pentru prejudiciul moral Despăgubiri, penalităţi


În cazurile minore, simpla constatare a violării drepturilor recunoscute cetăţeanului de către o autoritate administrativă sau o instituţie publică, constituie, în sine, o recompensă suficientă şi echitabilă, întrucât respectiva „constatare” are caracter reparatoriu, fiind în sine o satisfacţie suficientă pentru prejudiciul moral încercat de cel ce se consideră vătămat în drepturile sale.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 252/C.A./17 martie 2011