Litigii privind autorităţi publice centrale (Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor). Necompetenţa materială a primei instanţe în soluţionarea pricinii Acte ale autorităţilor publice


Litigiul dintre părţi nu priveşte hotărârile ANPR, care sunt supuse controlului tribunalelor potrivit Legii nr. 290/2003, această lege nefiind incidentă în cauză, unde sunt aplicabile dispoziţiile din Titlu VII al Legii 247/2005. Potrivit art. potrivit art. 13 alin 4 din H.G. 34/2009, Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor se organizează si funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţat de la bugetul de stat. Prin urmare competenţa de soluţionare a cererii formulată de reclamant în contradictoriu cu Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor revine în primă instanţă curţii de apel, potrivit art. 3 C.pr.civ., conform căruia curţile de apel judecă in prima instanţa procesele si cererile in materie de administrativ privind autorităţile si instituţiile centrale.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 753 din 20.12.2010