Numai instanţa legal investită cu soluţionarea fondului cauzei are abilitarea legală de a se pronunţa şi de a aprecia dacă soluţionarea litigiului pe fond depinde sau nu de actul administrativ atacat pe calea excepţiei de nelegalitate. Competenţă material


Instanţa care s-a considerat necompetentă să soluţioneze fondul cauzei şi care şi-a declinat competenţa, nu poate legal investi instanţa de administrativ cu soluţionarea excepţiei de nelegalitate, chiar dacă a disjuns excepţia.

Prin sentinţa nr.179 din 14 martie 2008 a Tribunalului Mureş s-a admis excepţia de nelegalitate a H.C.L. nr.8/2004 Ruşii Munţi, cu motivarea că hotărârea în cauză a fost luată în lipsa documentelor cerute de art.44 alin.1 din Legea nr.215/2001.

Sentinţa a fost recurată pentru nelegalitate şi netemeinicie de către Primarul comunei Ruşii Munţi şi Consiliul local, susţinându-se că H.C.L. nr.8/2004 era una de principiu, îndeplinind condiţia de oportunitate, lucrarea aprobată fiind de interes local şi de protecţie împotriva inundaţiilor.

Recursul este fondat pentru următoarele motive:

Aşa cum rezultă din dosarul nr.2550/102/2007 al Tribunalului Mureş, prin sentinţa civilă nr.82/7.02.2008 s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a acţiunii reclamantului Simineţ Gheorghe în favoarea Judecătoriei Reghin. Sentinţa nefiind recurată, dosarul s-a înaintat Judecătoriei Reghin din data de 01.04.2008.

Potrivit art.4 alin.1 din Legea nr.554/2004, sesizarea instanţei de contencios este condiţionată de constatarea „că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond”.

Aşa fiind, numai instanţa legal investită cu soluţionarea fondului cauzei are abilitarea legală de a se pronunţa şi de a aprecia dacă soluţionarea litigiului pe fond depinde sau nu de actul administrativ atacat pe calea excepţiei de nelegalitate.

In consecinţă, disjungerea excepţiei şi judecarea ei este greşită, instanţa de contencios neputând fi sesizată decât în condiţiile legii speciale, de către instanţa legal investită cu judecarea fondului, aceasta fiind Judecătoria Reghin.

Sentinţa recurată fiind dată cu încălcarea dispoziţiilor art.4 alin.1 din Legea nr.554/2004, motiv de casare prevăzut de art.304 pct.3 şi 9 Cod procedură civilă, curtea a admis recursul, a casat soluţia şi a trimis cauza la Judecătoria Reghin (completul desemnat cu soluţionarea fondului cauzei) pentru a proceda la punerea în discuţie a excepţiei de nelegalitate şi va sesiza, dacă va fi cazul, instanţa de contencios în condiţiile art.4 alin.1 din Legea nr.554/2004.

Cu observarea şi a dispoziţiilor art.312 alin.6 Cod procedură civilă.