O.U.G. nr. 50/2008. Cerere de restituire a sumei achitate cu titlul de taxă pe poluare pentru autovehicule. Procedura de urmat pentru realizarea pretinsului drept. Caracterul obligatoriu şi prevalent al normelor de procedură în raport cu normele de drept


Raportul juridic născut din faptul calculării şi încasării taxei pe poluare pentru autovehicule, instituită prin O.U.G. nr. 50/2008, este un raport de drept fiscal, guvernat de prevederile O.G. mr. 92/2003. În raport de acest context normativ, cererea de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule, încasată în baza unui act administrativ-fiscal cu valoare de titlu de creanţă, nu poate fi examinată decât în măsura în care contribuabilul a urmat procedura prevăzută de art. 205 şi urm. din Codul de procedură fiscală, iar sesizarea instanţei de administrativ s-a făcut în condiţiile stabilite de art. 218 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003. Procedura administrativă instituită prin Titlul IX din Codul de procedură fiscală nu poate fi ocolită nici în situaţia în care contribuabilul invocă în susţinerea cererii sale faptul că legislaţia naţională contravine prevederilor Tratatului instituind Comunitatea Europeană.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 135/C.A. din 10 februarie 2011