Obligarea inculpatei la plata dobânzilor şi penalităţilor aferente datoriei principale Despăgubiri, penalităţi


Curtea de Apel Oradea

Secţia penală şi pentru cauze cu minori

Obligarea inculpatei la plata dobânzilor şi penalităţilor aferente datoriei principale

În recursul declarat de partea civilă, instanţa de recurs în temeiul prevederilor art.14 Cod procedură penală combinat cu art.346 Cod procedură penală şi art.119, 120, 1201 din OG nr. 92/2003 a obligat inculpata la plata sumei de 4994 lei plus accesoriile aferente (dobânzi şi penalităţi) de la data de 05.04.2012 până la plata efectivă, reţinând că recursul este fondat în raport de împrejurarea că, în cazul mărfurilor neregulat introduse în ţară – teritoriu al Comunităţii europene -, datoria vamală nu se stinge prin confiscare.

DECIZIA PENALĂ NR. 929 /R/13 noiembrie 2012

Dosar nr. 9953/296/2012

Prin sentinţa penală nr.969 pronunţată la 20 septembrie 2012, Judecătoria Satu Mare, în baza art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 modificată prin OUG 54/2010 cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod de procedură penală art.74 literele a şi c şi art.76 litera e Cod penal a condamnat inculpata U.I., pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, la pedeapsa de: 500 (cinci sute) lei amendă penală.

În baza art.2961 alin.1 lit.l din Legea nr.571/2003, cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod de procedură penală art.74 literele a şi c şi art.76 litera e Cod penal, a condamnat pe inculpata U.I., pentru săvârşirea infracţiunii de deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10000 ţigarete, la pedeapsa de: 500 (cinci sute) lei amendă penală.

În baza art.33 litera a şi art.34 litera c Cod penal inculpata urmând să execute pedeapsa de: 500 (cinci sute) lei amendă penală.

În baza art.118 alin.1 lit.e Cod penal a dispus confiscarea celor 10.600 pachete de ţigări marca Jin Ling.

În baza art.14 şi art.346 Cod procedură penală a obligat pe inculpata U.I. să plătească părţii civile Statul Român prin Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale C. suma de 4994 lei, prejudiciul nerecuperat.

În baza art.189 Cod de procedură penală a dispus virarea din contul Ministerului Justiţiei în contul BA Satu Mare a sumei de 200 lei onorariu avocat din oficiu D.L., cu delegaţia nr.1181/2012 la dosar.

În baza art.191 alin.1 Cod de procedură penală a obligat inculpata la plata sumei de 400 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut următoarele :

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare întocmit la data de 13.07.2012 au fost trimisă în judecată inculpata U.I., pentru săvârşirea infracţiunilor de contrabandă – prevăzută de art. 270 alin.3 din Legea nr.86/2006 – privind Codul Vamal ; deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10000 ţigarete – prevăzută de art. 2961 alin.1 lit.l din Legea nr. 571/2003 – privind Codul Fiscal, toate cu aplicarea art. 33 litera a Cod penal.

În fapt s-a reţinut în actul de sesizare că în data de 05.04.2012, în jurul orelor 17.30, inculpata U.I. a fost depistată de organele poliţiei de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră H., în loc. T., trasportând în bagajele personale cantitatea de 10600 ţigarete (530 pachete) marca Jin Ling – de provenienţă duty – free Ucraina, în timp ce se călătorea în direcţia S. cu microbuzul marca Iveco care efectuează curse regulate pe ruta H. – S. şi retur.

Fiind ascultată, inculpata U.I. a declarat faptul că a cumpărat întreaga cantitate de ţigări menţionată maia sus în data de 05.04.2012, în jurul orelor 16.00, de la un cetăţean ucrainean al cărui nume nu îl cunoaşte şi pe care l-a întâlnit pe str. E. din loc. H., la magazinul C. Cetăţeanul ucrainean respectiv i-a oferit spre vânzare ţigări de contrabandă de provenienţă ucraineană iar inculpata a acceptat oferta şi astfel s-a deplasat împreună cu cetăţeanul ucrainean în spatele pieţei din centrul localităţii H. unde cetăţeanul ucrainean i-a vândut cantitatea de 10600 ţigarete ( 530 pachete) Jin Ling – de provenienţă duty – free Ucraina, învinuita U.I. plătindu-i în schimb suma de 2650 lei.

Fiind ascultată, inculpata U.I. a declarat faptul că a cumpărat întreaga cantitate de ţigări menţionată maia sus în data de 05.04.2012, în jurul orelor 16.00, de la un cetăţean ucrainean al cărui nume nu îl cunoaşte şi pe care l-a întâlnit pe str. E. din loc. H., la magazinul C. Cetăţeanul ucrainean respectiv i-a oferit spre vânzare ţigări de contrabandă de provenienţă ucraineană iar inculpata a acceptat oferta şi astfel s-a deplasat împreună cu cetăţeanul ucrainean în spatele pieţei din centrul localităţii H. unde cetăţeanul ucrainean i-a vândut cantitatea de 10600 ţigarete ( 530 pachete) Jin Ling – de provenienţă duty – free Ucraina, învinuita U.I. plătindu-i în schimb suma de 2650 lei.

După ce a intrat în posesia cantităţii de ţigări arătate mai sus, inculpata a urcat în microbuzul care efectuează curse regulate pe ruta H. – S., având în bagajele personale ţigările cumpărate de la cetăţeanul ucrainean, cu intenţia de a se deplasa în mun. S.

Din declaraţia inculpatei U.I. rezultă că ţigările pe care le deţinea erau destinate comercializării cât şi uzului propriu, motivând săvârşirea faptelor prin lipsa unui loc de muncă şi prin situaţia financiară precară în care se află.

Din declaraţia inculpatei U.I. rezultă că ţigările pe care le deţinea erau destinate comercializării cât şi uzului propriu, motivând săvârşirea faptelor prin lipsa unui loc de muncă şi prin situaţia financiară precară în care se află.

Din adresa Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale C. rezultă că în România nu se comercializează în mod legal ţigarete marca Jin Ling, iar prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin introducerea ilegală în România a cantităţii de 10600 ţigarete marca Jin Ling – de provenienţă duty – free Ucraina este de 4994 lei, care este nerecuperat.

Din adresa Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale C. rezultă că în România nu se comercializează în mod legal ţigarete marca Jin Ling, iar prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin introducerea ilegală în România a cantităţii de 10600 ţigarete marca Jin Ling – de provenienţă duty – free Ucraina este de 4994 lei, care este nerecuperat.

În faţa instanţei de judecată inculpata U.I., în şedinţa publică din data de 13.09.2012 a solicitat aplicarea art.3201 Cod de procedură penală, cu ocazia audierii, înainte de începerea cercetării judecătoreşti inculpata a recunoscut şi regretat săvârşirea faptelor, arătând faptul că solicită să fie judecat în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, probe pe care şi le însuşeşte şi nu solicită administrarea altor probe.

Analizând actele si lucrările aflate la dosarul de urmărire penală, constând în: proces-verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare; proces-verbal de constatare a infracţiunii ; proces-verbal de sesizare din oficiu ; declaraţiile inculpatei U.I. ; fişa judiciar ; proces-verbal de control corporal ; dovadă de ridicare a cantităţii de ţigări ; adresa Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale C.; ordonanţa de sechestru asigurator; procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurator , instanţa a reţinut următoarea stare de fapt:

În data de 05.04.2012, în jurul orelor 17.30 , inculpata U.I. a fost depistată de organele poliţiei de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră H. jud.S., transportând în bagajele personale cantitatea de 10600 ţigarete (530 pachete) marca Jin Ling – de provenienţă duty – free Ucraina, în timp ce se călătorea în direcţia S. cu microbuzul marca Iveco care efectuează curse regulate pe ruta H. – S. şi retur.

După ce a intrat în posesia cantităţii de ţigări arătate mai sus, inculpata a urcat în microbuzul care efectuează curse regulate pe ruta H. – S., având în bagajele personale ţigările cumpărate de la cetăţeanul ucrainean , cu intenţia de a se deplasa în mun. S.

Având în vedere starea de fapt reţinută mai sus, instanţa de fond a apreciat că în drept, fapta inculpatei U.I., de a deţine şi transporta cantitatea de 10600 ţigarete (530 pachete) marca Jin Ling – de provenienţă duty – free Ucraina, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de contrabandă – prevăzută de art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 – privind Codul Vamal şi deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10000 ţigarete – prevăzută de art. 2961 alin.1 lit.l din Legea nr. 571/2003 – privind Codul Fiscal – toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Elementul material al laturii obiective a infracţiunii asimilate contrabandei constă în acţiunea de preluare, deţinere şi transportul produselor ce ar trebui plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate contrabandei. Urmarea imediată constă într-o stare de pericol pentru valorile sociale protejate, iar legătura de cauzalitate rezultă din executarea integrală a elementului materialin.

În ceea ce priveşte latura subiectivă, instanţa de fond a apreciat că inculpata a acţionat cu intenţie directă, aceasta cunoscând ce anume transportă şi faptul că produsele accizabile preluate, transportate şi deţinute provin din contrabandă.

În ceea ce priveşte infracţiunea de deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, prevăzută şi pedepsită de art.2961 alin.1 lit.1 al Legii nr.571/2003, elementul material al laturii obiective se realizează prin acţiunea de „deţinere” de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării. Acţiunea de „deţinere” reglementată ca prohibită de textul art.2961 alin.1 lit.l al Legii nr.571/2003 vizează nerespectarea de către făptuitor a normelor codului fiscal ce impun ca deţinerea şi comercializarea produselor accizabile supuse marcării să se facă numai de antrepozitari fiscali autorizaţi, a căror activitate poate fi monitorizată constant de organele fiscale.

În ceea ce priveşte latura subiectivă, inculpata a săvârşit infracţiunea cu forma de vinovăţie a intenţiei directe, prevăzute de art.19 alin.1 pct.1 lit. a, aceasta având reprezentarea faptei sale şi a consecinţelor acesteia încă din momentul începerii executării.

Apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.345 alin.2 Cod procedură penală, în sensul că faptele există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpata U.I., instanţa a dispus condamnarea acesteia.

La stabilirea pedepsei, precum şi la individualizarea cuantumului acesteia, instanţa, conform art.72 Cod penal a avut în vedere gradul de pericolul social al faptei săvârşite, limitele de pedeapsă stabilite de actele normative de sancţionare a infracţiunilor reţinute, modul de săvârşire, precum şi circumstanţele personale ale inculpatei.

În ceea ce priveşte persoana inculpatei, analizând fişa de cazier judiciar, instanţa a constatat că aceasta se află la primul contact cu legea penală, având o bună conduită înainte de săvârşirea infracţiunilor, dar şi după săvârşirea acestora, recunoscând şi regretând faptele, cooperând cu organul de cercetare penală, aspect ce a fost reţinut ca şi circumstanţă atenuantă în favoarea sa, conform prevederilor art.74 lit.a şi c Cod penal.

Fapta inculpatei de a deţine şi transporta cantitatea de 10600 ţigarete (530 pachete) marca Jin Ling- de provenienţă duty – free Ucraina, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de contrabandă – prevăzută de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 – privind Codul Vamal, instanţa apreciind că pentru atingerea scopului preventiv-educativ al pedepsei este suficientă aplicarea unei pedepse cu amenda penală, motiv pentru care în baza art. art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 modificată prin OUG 54/2010 cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod de procedură penală, art.74 lit.a şi c şi art.76 lit.e Cod penal a condamnat pe inculpata U.I., la pedeapsa de 500 lei amendă penală.

Fiind întrunite elementele constituie ale infracţiunii de deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10000 ţigarete – prevăzută de art. 2961 alin.1 lit.l din Legea nr. 571/2003 – privind Codul Fiscal, instanţa apreciind că pentru atingerea scopului preventiv-educativ al pedepsei este suficientă aplicarea unei pedepse cu amenda penală, motiv pentru care în baza art. 2961 alin.1 lit.l din Legea nr.571/2003, cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod de procedură penală, art.74 lit.a şi c şi art.76 lit.e Cod penal a condamnat pe inculpata U.I., la pedeapsa de 500 lei amendă penală.

În baza art.33 litera a şi art.34 litera c Cod penal inculpata urmează să execute pedeapsa de 500 lei amendă penală.

Prin ordonanţa din data de 24.04.2012 s-a dispus măsura asiguratorie a sechestrului, aplicându-se sechestrul asupra cantităţii de 10600 ţigarete (530 pachete) marca Jin Ling – de provenienţă duty – free Ucraina ridicate de la inculpata U.I.. Cantitatea de ţigări care face obiectul sechestrului se află depusă în camera de corpuri delicte a Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră S, instanţa în baza art.118 alin.1 litera e Cod penal a dispus confiscarea celor 10.600 pachete de ţigări marca Jin Ling.

Având în vedere constituirea de parte civilă Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale C. la dosarul instanţei, prin care se arată că-şi menţin constituirea de parte civilă formulată şi din care rezultă că în România nu se comercializează în mod legal ţigarete marca Jin Ling iar prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin introducerea ilegală în România a cantităţii de 10600 ţigarete marca Jin Ling – de provenienţă duty – free Ucraina este de 4994 lei, prejudiciu care nu a fost recuperat, în baza art.14, 346 Cod de procedură penală a obligat inculpata să plătească părţii civile Statul Român prin Direcţia Regională pt. Accize şi Operaţiuni Vamale C., suma de 4994 lei, prejudiciul cauzat bugetului de stat şi nerecuperat prin introducerea ilegală a ţigărilor în România.

În baza art.189 Cod de procedură penală a dispus virarea din contul Ministerului Justiţiei în contul Baroului de Avocaţi Satu Mare a sumei de 200 lei onorariu avocat din oficiu D.L. , cu delegaţia nr.1181/2012 la dosar.

În baza art.191 alin.1 Cod de procedură penală a obligat pe inculpata U.I. la plata sumei de 400 lei cheltuieli judiciare către stat.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs partea civilă Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale C., solicitând casarea şi modificarea sentinţei atacate în senul admiterii în totalitate a constituirii de parte civilă formulată în cauză.

În susţinerea motivelor de recurs se arată că prin sentinţa recurată Judecătoria Satu Mare a admis doar în parte constituirea de parte civilă formulată de Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale C., în sensul obligării inculpatei la plata sumei de 4.994 lei, fără a se mai pronunţa asupra accesoriilor solicitate.

Prin constituirea de parte civilă, Direcţia Regională pt. Accize şi Operaţiuni Vamale C. a solicitat instanţei obligarea inculpatei la plata sumei de 4994 lei, reprezentând prejudiciul rezultat ca urmare a faptei săvârşite de inculpată la care a solicitat accesorii aferente de la data naşterii datoriei ( data săvârşirii faptei) până la data plăţii efective.

Potrivit art.119 Cod de procedură fiscală „pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere. Cât priveşte data naşterii datoriei, arată că, potrivit art.224 alin.2 din legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României „datoria vamală se naşte în momentul în care mărfurile sunt introduse ilegal”.

Pentru aceste considerente a solicitat admiterea recursului, casarea şi modificarea sentinţei atacate în sensul obligării inculpatei la plata sumei de 4994 lei plus dobânzi şi penalităţi de la data naşterii datoriei până la plata efectivă, conform art.119, 120 şi 1201 din O.G. nr.92/2003.

Verificând sentinţa recurată, prin prisma motivului invocat cât şi din oficiu, conform art.3856 şi art.38514 Cod procedură penală, curtea constată că aceasta este netemeinică, iar recursul formulat de este întemeiat şi, în consecinţă, în baza dispoziţiilor art.38515 punct 2 litera d Cod procedură penală a fost admis pentru motivele ce urmează a fi expuse.

În speţă este incident cazul de casare prevăzut de art. 385/9 punctul.172 Cod procedură penală.

Cât priveşte latura civilă a cauzei, chiar dacă, într-adevăr, urmarea imediată a infracţiunii de contrabandă constă în starea de pericol creată pentru acele interese ale statului care privesc regimul vamal, în raport de prejudiciile care se cauzează bugetului de stat prin comiterea acesteia, este evident că urmarea imediată este complexă.

Sub acest aspect se va reţine şi că scopul autorilor infracţiunilor de contrabandă nu poate consta doar în sustragerea de la plata obligaţiilor vamale, ci şi de la cea a celorlalte obligaţii de natură fiscală, prin comiterea infracţiunii de contrabandă urmărindu-se eludarea tuturor obligaţiilor bugetare, indiferent de natura vamală sau fiscală a acestora.

În aceste condiţii, curtea a apreciat că recursul declarat de partea civilă este întemeiat, în raport de împrejurarea că, într-adevăr, în cazul mărfurilor neregulat introduse în ţară – teritoriu al Comunităţii europene – datoria vamală nu se stinge prin confiscare.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat în cazul mărfurilor care provin din afara Uniunii Europene şi au fost introduse ilegal în ţară se compune din taxe vamale, accize şi TVA.

În acest sens s-a pronunţat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, statuând că toate taxele, indiferent de modul lor de aplicare, care sunt impuse în mod unilateral asupra mărfurilor ce traversează frontierele, fără a avea regimul strict al taxelor vamale, reprezintă taxă cu efect echivalent, iar în cazul ţării noastre, acciza şi TVA-ul reprezintă taxe cu efect echivalent, fiind incluse în drepturile de import.

Cum potrivit 224 din Codul vamal, precum şi în raport de dispoziţiile art. 202 din Regulamentul CCE nr. 2913/92 debitor vamal este şi orice persoană care a dobândit sau deţinut mărfurile în cauză şi care ştia sau ar fi trebuit să ştie, în mod normal, în momentul achiziţionării sau primirii mărfurilor, că ele au fost introduse ilegal, curtea, în baza art. 385/15 pct. 2 lit. d Cod procedură penală a admis recursul părţii civile şi, în raport de dispoziţiile art.346 alin. 2 Cod procedură penală, art. 224 din Codul vamal, s-a dispus obligarea inculpatei U.I. la plata sumei de 4994 lei, reprezentând despăgubiri civile la care, în raport de dispoziţiile art. 119, 120 din OUG nr. 92/2003, se vor adăuga dobânzile şi penalităţii de la data naşterii datoriei 5.04.2012, până la data plăţii efective.

Onorariu pentru avocat din oficiu C.S., în sumă de 200 lei, conform delegaţiei nr.5243/2012 emisă de Baroul de Avocaţi Bihor va fi avansată din fondul Ministerului Justiţiei.