Ordonanta de plata. Achizitii publice. Competenta materiala absoluta a Tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante.. Art. 5 alin. 1 OUG 119/2007. Contracte


Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 2039/197/2010, creditoarea creditoare Sistemul Electronic de Arhivare, Criptare si Indexare Digitalizata a solicitat in contradictoriu cu debitoarea Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Salciile, obligarea debitoarei la plata sumei de 9696,11 lei reprezentand contravaloare servicii, penalitati de intarziere si cheltuieli de judecata.

In speta, intre cele doua parti a fost incheiat Acordul de furnizare seria 074700 din 11.08.2009, potrivit dispozitiilor O.U.G.nr.34/2006, care reglementeaza procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica, a contractului de concesiune de lucrari publice si a contractului de concesiune de servicii, precum si modalitatile de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor emise in legatura cu aceste proceduri, acordul fiind un veritabil contract de achizitie publica.

Astfel, asa cum prevad dispozitiile art.5 alin.(1) din OUG nr.119/2007, cererea privind creanta de plata a pretului se depune la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta, iar potrivit alin.(3) , cererea privind creanta de plata a pretului rezultand dintr-un contract de achizitie publica, de concesiune de lucrari publice sau de servicii se depune la instanta de administrativ competenta, care va aplica pentru solutionarea cauzei prevederile prezentei ordonante de urgenta.

Sub un alt aspect, in ceea ce priveste dispozitia art.5 alin.(1) si (3), instanta competenta pentru judecarea fondului, in speta, este data de dispozitiile art.286 din OUG nr.34/2006, care prevede ca, procesele si cererile privind actele autoritatilor contractante, acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica se solutioneaza in prima instanta de catre sectia de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante. In cazul de fata autoritatea contractanta este Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Salciile, cu sediul in Salciile, nr. 297, jud. Prahova.

Fata de cele expuse anterior si avand in vedere ca sediul autoritatii contractante se afla in raza Tribunalul Prahova, in baza art.286 din OUG nr.34/2006 si art.5 alin.(1) din OUG nr.119/2007, instanta va admite exceptia de necompetenta materiala invocata din oficiu si va declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea catre Tribunalul Prahova.