Ordonanţă preşedinţială. Obligaţia de a face. Condiţii. Admisibilitate.Potrivit art.581(1) Cod pr.civilă, „instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru preveni Or


În considerentele hotarârii s-a retinut ca reclamanta a solicitat instantei, ca prin sentinta ce va pronunta, sa dispuna prin ordonanta presedintiala, obligarea pârâtului sa sisteze temporar lucrarile de amenajare si reabilitare pe care acesta le realizeaza la imobilele în natura constructii, respectiv cabana si anexele situate în Cavnic, str. Mogosa nr. 16, pâna la solutionarea dosarului nr. 6290/182/2008, având ca obiect revendicare imobiliara si evacuare, ce se poarta între aceleasi parti.

Reclamanta a sustinut ca a adjudecat imobilele în urma unei licitatii, însa cum pârâtul le foloseste fara titlu si refuza sa le elibereze, aceasta a fost nevoita sa initieze actiunea în revendicare si evacuare.

Având în vedere ca pârâtul efectueaza lucrari de amenajare si reabilitare asupra bunurilor proprietatea reclamantei, prima instanta a apreciat ca în cauza dedusa judecatii, sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 581 Cod procedura civila, aceste masuri vremelnice impunându-se pentru înlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Împotriva sentintei a declarat recurs, pârâtul L.S., solicitând modificarea acesteia, în sensul respingerii cererii, cu cheltuieli de judecata.

Recurentul a sustinut ca cererea este inadmisibila având în vedere ca nu sunt îndeplinite cerintele privind urgenta masurii si nerezolvarea fondului, iar din probele depuse la dosar nu rezulta ca pârâtul a efectuat lucrari de investitii la imobilul care face obiectul dosarului nr. 6290/182/2008, astfel ca reclamanta nu justifica vreun interes în cauza, atâta vreme cât cladirile la care se efectueaza reparatiile, constituie proprietatea recurentului, aspect dovedit cu adresa nr. 3786 din 07 august 2008 eliberata de Primaria Cavnic, lucrarile fiind finalizate în vara.

În drept a invocat art. 304 pct. 9, art. 312 Cod procedura civila si art. 582 Cod procedura civila.

Prin întâmpinare, intimata SC „R” SRL a solicitat respingerea ca nefondat a recursului, aratând ca hotarârea atacata este temeinica si legala, atâta vreme cât constructiile au fost adjudecate de reclamanta si imediat dupa aceea pârâtul a început sa efectueze lucrari de investitii, fortând astfel o tranzactie civila si pentru a solicita despagubiri pentru investitii si îmbunatatiri.

Intimata a mai aratat ca nu se pune problema prejudecarii fondului, dat fiind faptul ca în dosarul de revendicare, instanta va compara titlurile pe care le detin partile, iar în prezentul dosar se analizeaza o aparenta a dreptului de proprietate.

Examinând recursul, care a fost legal timbrat si declarat în termenul de 5 zile de la pronuntare prevazut de art. 582 Cod procedura civila, prin prisma celor invocate de recurent si din oficiu în baza art. 304 indice 1 Cod procedura civila, tribunalul a constatat ca este nefondat.

Potrivit dispozitiilor art. 581 Cod procedura civila „instanta poate sa dispuna masuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari”.

Având în vedere prevederile legale enuntate precum si împrejurarea ca în dosarul nr. 6290/182/2008 al Judecatoriei Baia Mare reclamanta SC „R” SRL a formulat actiune în revendicare si evacuare a pârâtului L.S, cu privire la constructiile cabana si anexe situate în Cavnic, str. Mogosa, nr. 16, pe care le-a adjudecat la 21.02.2008 si la care pârâtul posesor a început sa efectueze reparatii si îmbunatatiri, pe care intentioneaza sa le recupereze de la reclamanta (fila 36 dosar fond), cu toate ca stia ca au fost înstrainate si ca a fost somat inclusiv de Primaria Cavnic sa sisteze aceste lucrari (fila 10 dosar fond), nu poate fi primita apararea acestuia din recurs, conform careia nu este dovedita urgenta masurii si cea privind prevenirea unei pagube ce s-ar ivi cu prilejul unei executari silite.

Dat fiind faptul ca suspendarea a fost dispusa pâna la solutionarea dosarului în revendicare si evacuare, vremelnicia masurii este evidenta.

Este nefondata sustinerea recurentului în sensul ca s-ar fi prejudecat fondul cauzei, atâta vreme cât masura dispusa de judecatorie este temporara, iar aparenta dreptului profita reclamantei, care detine un titlu executoriu, constând în actul de adjudecare, iar adevaratul proprietar urmeaza a fi stabilit pe calea dreptului comun, urmare compararii titlurilor pe care le detin partile.

În contextul celor aratate, sunt irelevante celelalte sustineri ale recurentului, acestea urmând sa fie analizate în cadrul actiunii în revendicare.

Pentru toate considerentele expuse, tribunalul a apreciat ca hotarârea recurata este temeinica si legala, prin urmare în cauza nu este prezent vreun motiv de modificare prevazut de art. 304 pct. 9 Cod procedura civila invocat de recurent, iar instanta n-a constatat din oficiu existenta vreunui motiv de casare sau modificare în baza art. 304 indice 1 Cod procedura civila.

Retinând ca recursul este nefondat, acesta a fost respins ca atare în temeiul prevederilor art. 312 alin. 1 Cod procedura civila, iar sentinta a fost mentinuta.