Ordonanţa preşedinţială. Obligaţia de a face. Inadmisibilitatea cererii în temeiul dispoziţiilor art.581 Cod procedură civilă Ordonanţă Preşedinţială


Pentru admisibilitatea cererii de ordonanta presedintiala, art.581 Cod procedura civila stabileste trei conditii, respectiv urgenta, caracterul vremelnic al masurii solicitate si neprejudecarea fondului.

Pentru admisibilitatea cererii de ordonanta presedintiala, art.581 Cod procedura civila stabileste trei conditii, respectiv urgenta, caracterul vremelnic al masurii solicitate si neprejudecarea fondului.

Sectia comerciala si de administrativ si fiscal. Sentinta comerciala nr.185/CA din 01.10.2008.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instanta sub nr.2631/103/12.08.2008 reclamanta SC I SRL a chemat în judecata pe A.R.R.-AGENTIA NEAMT – PRIN ARR pentru ca prin hotarârea judecatoreasca ce se va da în cauza, pe cale de ordonanta presedintiala, pârâta sa fie obligata sa elibereze licenta de executie a unui traseu auto.

În motivarea cererii reclamanta a aratat ca la sedinta de atribuire a licentelor de traseu din 30.04.2008 a obtinut si traseul invocat, ca rezultatul a fost validat de Comisia paritara a Judetului Neamt, hotarârea nr.1 din 6.05.2008 fiind comunicata de catre pârâta, ca de la aceasta data operatorii declarati câstigatori trebuiau sa depuna cereri pentru eliberarea licentelor în termen de 5 zile, ca a îndeplinit aceasta obligatie, însa pârâta nu a eliberat licenta, ca a trimis nenumarate notificari catre pârâta, ca pârâta a comunicat ca prin Hotarârea nr.3 din 27.06.20008 s-a modificat Hotarârea nr.1 /2008, ca nu este legala reatribuirea unor trasee deja validate, competenta Comisiei paritare fiind strict si limitativ prevazuta de lege.

A mai aratat reclamanta ca refuzul pârâtei de a elibera licenta se situeaza în afara cadrului legal, ca între pârâta si Comisia Judeteana nu exista grade de jurisdictie ca, printr-o simpla adresa Comisia judeteana nu poate impune norme si obligatii unei institutii ce tine de administratia centrala, ca întârzierea în efectuarea traseului atribuit legal atrage pagube însemnate, ca pârâta ti-a arogat atributii peste limita legala.

Reclamanta a aratat ca în cauza sunt îndeplinite conditiile prevazute de art.581 Cod procedura civila, conditia urgentei, a pagubei iminente fiind îndeplinita.

Pârâta a formulat întâmpinare si-a invocat exceptia de necompetenta materiala si exceptia de inadmisibilitate.

Cu privire la exceptia de inadmisibilitate a aratat pârâta ca reclamanta nu are posibilitatea sa solicite eliberarea unui act administrativ emis de ARR pe cale de ordonanta presedintiala, în conditiile în care exista dispozitii procedurale pentru care este prevazuta o reglementare speciala, respectiv legea contenciosului administrativ.

A mai aratat pârâta ca cererea nu îndeplineste conditiile prevazute de art.581 Cod de procedura civila, ca reclamanta antameaza în actiune exclusiv aspecte ce tin de solutionarea fondului litigiului dedus judecatii, ca în raport de dispozitiile Legii nr.92/2007 si ale Ordinului MIRA nr.353/2007 ARR are doar obligatia de a îndeplini formalitatile administrative de eliberare a licentelor însotite de caietele de sarcini doar în baza hotarârii comisiei paritare.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta a constatat urmatoarele:

Or, pentru solutionarea actiunii având ca obiect obligarea pârâtei la eliberarea licentei de executie a unui traseu auto sunt necesare verificari de fond care exced cadrului procesual instituit de art.581 Cod procedura civila.

Pe de alta parte, în cauza nu este îndeplinita nici conditia caracterului vremelnic al masurii solicitate, prin solutionarea cererii s-ar stabili în sarcina pârâte o obligatie definitiva, respectiv de eliberare a licentei de executie.

Fata de cele retinute, instanta constata ca în cauza, conditiile de admisibilitate a cererii de ordonanta presedintiala nu sunt îndeplinite, actiunea reclamantei urmând a fi respinsa pentru aceste considerente.

Sustinerile pârâtei potrivit carora Legea nr.554/2004 exclude promovarea unei actiuni în contenciosul administrativ în baza art.581 Cod procedura civila nu sunt întemeiate, inadmisibilitatea cererii de ordonanta presedintiala în contencios administrativ se raporteaza numai la cereri de suspendare a executarii unui act administrativ formulate în baza art.14 din Legea nr.554/2004.În cauza, însa actiunea reclamantei nu priveste suspendarea executarii unui act administrativ ci obligatia de a face a unei autoritati publice.

Pentru aceste motive, instanta a respins ca inadmisibila cererea de ordonanta presedintiala.