Persoană fizică autorizată. Sumele alocate tehnoredactării documentelor proprii. Caracter nedeductibil


H.G. nr. 54/2003, art. 16 pct. 2 O.G. nr. 7/2001

Sumele legate de tehnoredactarea documentelor proprii, apreciate de recurent în cotă procentuală aleatorie, nu îndeplinesc cerinţele de a fi considerate cheltuieli deductibile, întrucât nu corespund unor „cheltuieli efective şi nu sunt justificate cu documente”. Prevederile art 16 pct. 2 din H.G. nr. 54/2003 enu-meră trei condiţii pentru ca o cheltuială să fie considerată deductibilă, iar aceste condiţii trebuie a fi îndeplinite în mod cumulativ.

Decizia nr. 25/R din 7 februarie 2006 – B. C.

Tribunalul Braşov a respins acţiunea privind anularea deciziei referitoare la impozitul pe venit. în motivarea hotărârii s-a arătat că nu s-au încălcat prevederile referitoare la impozitul pe venit.

Astfel, cu privire la nedeductibilitatea cheltuielilor efectuate cu tehnoredactarea documentelor s-a reţinut că sumele încasate ca urmare a realizării lucrărilor proprii constituie venituri şi nu cheltuieli, iar aceste cheltuieli nu au fost reflectate în pe bază de documente, ci printr-un procent din venitul brut.

Recursul a fost respins ca nefondat.

în mod corect instanţa de fond a reţinut că sumele legate de tehnoredactarea documentelor proprii, apreciate de recurent în cotă procentuală aleatorie, nu îndeplinesc cerinţele de a fi considerate cheltuieli deductibile, întrucât nu corespund unor „cheltuieli efective şi nu sunt justificate cu documente”. Aceste cerinţe sunt prevăzute expres de art. 16 pct. 2 lit. e) din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 7/2001, astfel încât în mod greşit recurenta arată că prin justificarea efectuării cheltuielilor în interesul direct al societăţii, aceste cheltuieli pot fi considerate ca deductibile. Prevederile art. 16 pct. 2 din H.G. nr. 54/2003 enumeră trei condiţii pentru ca o cheltuială să fie considerată deductibilă, iar aceste condiţii trebuie a fi îndeplinite în mod cumulativ.

Prin urmare, îndeplinirea unei singure cerinţe nu este suficientă pentru a determina deductibilitatea unei sume, iar acceptarea acestor cheltuieli la un control anterior nu permite menţinerea unei operaţiuni nelegale.

IV. Drept vamal