Plângere contravenţională. Accident auto


– H.G. nr. 1031/1996: art. 135 lit. f)

în condiţiile în care a fost unanim recunoscut că la acel moment în zonă nu mai circulau şi alte maşini, recurentul era obligat să se asigure în mod corespunzător la efectuarea virajului spre stânga, avariile produse nefiind de natură să ducă la concluzia unui alt mecanism de producere a impactului.

(Secţia comercială şi de administrativ, decizia nr. 576/2009,

nepublicatâ)

Prin sentinţa civilă nr. 1465/2009 pronunţată de Judecătoria Bistriţa s-a admis plângerea contravenţională formulată de petentul T.l. împotriva procesului-verbal de contravenţie seria CC nr. 2021262 încheiat la data de 5.11.2008 de Inspectoratul judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud în contradictoriu cu intimaţii C./.G., ABC Asigurări -Reasigurări SA Sucursala Bistriţa şi SC A. SA Sucursala Bistriţa şi s-a dispus anularea procesului-verbal atacat şi a măsurii reţinerii permisului de conducere în vederea suspendării.

împotriva acestei sentinţe a formulat recurs intimatul CI G.

Analizând recursul declarat prin prisma motivelor invocate, cât şi sub toate aspectele conf. art. 3041 C. pr. civ., tribunalul reţine următoarele:

Petentul intimat T.l. a fost sancţionat contravenţional cu avertisment şi reţinerea permisului de conducere, reţinându-se în sarcina sa săvârşirea contravenţiei prev. de art. 135 lit. f) din H.G. nr. 1031/1996 constând în aceea că în data de 5 11.2008 ora 7,15 a condus în Bistriţa pe Calea Moldovei autoturismul BN (…), iar la ieşirea din curtea complexului comercial Cibela nu a acordat prioritate de trecere autoturismului cu nr. BN (…) care circula pe Calea Moldovei şi care efectua un viraj stânga pentru a intra în incinta peco Ozana, cele două autoturisme colizionând.

De asemenea şi celălalt conducător auto C.I.G. a fost sancţionat pe motiv că a efectuat virajul stânga necorespunzător, aplicându-se sancţiunea avertisment şi 3 puncte penalizare, fapta fiind prev. de art 108 lit. b) pct. 3 din O.U.G. nr. 195/2002. Ambii conducători auto au semnat procesele verbale fără a avea obiecţiuni.

Cei doi conducători auto au susţinut în declaraţiile date în faţa agentului constatator că impactul s-a produs, întrucât maşina implicată în efectuarea virajului stânga

nu a acordat prioritate de dreapta, respectiv că maşina condusă de C.I.G. a fost lovită în aripa dreapta faţă de auto BN (…) care ieşea din curtea Cibela.

în mod corect prima instanţă a reţinut că vinovat de producerea evenimentului rutier a fost recurentul C.I.G. care avea obligaţia de a se asigura că manevra de viraj stânga se putea realiza fără a perturba circulaţia sau a pune în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic, în condiţiile în care cercetarea la faţa locului a evidenţiat că locul impactului se afla la o distanţă de aproximativ de 3-4 metri de axul drumului şi 12 m faţă de gardul ce desparte strada de acces la complexul Cibela de benzinărie, aspect care nu poate decât să ducă la concluzia că maşina condusă de intimatul T I. rula deja pe Calea Moldovei (străbătând o distanţă de circa 10 m, deci mai bine de 2 lungimi de maşină) pe prima bandă, chiar dacă autoturismul nu era încă poziţionat paralel cu axul drumului. Deci acest conducător auto nu se afla în situaţia de a acorda prioritate de trecere altui vehicul la pătrunderea pe drumul public venind de pe o prioritate alăturată, obligaţie impusă de art. 135 lit. f) din H.G. nr. 1391/2006. Practic, recurentul C.I.G., în condiţiile în care a fost unanim recunoscut că la acel moment în zonă nu mai circulau şi alte maşini, era obligat să se asigure în mod corespunzător la efectuarea virajului spre stânga, avariile produse nefiind de natură să ducă la concluzia unui alt mecanism de producere a impactului. Susţinerile recurentului cum că T I. nu finalizase încă manevra de intrare pe str. Calea Moldovei dinspre curtea interioară a complexului comercial nu poate fi primită câtă vreme conducătorul autoturismului BN (…) era deja încadrat pe prima bandă.

Pentru considerentele expuse, nefiind dat motivul de modificare prev. de art. 304 pct. 9 C. pr. civ., tribunalul în temeiul art. 312 alin. 1 C. pr. civ. va respinge ca nefondat recursul formulat.

în temeiul art. 274 C. pr. civ., recurentul va fi obligat să plătească intimatului T I. cheltuieli de judecată în cuantum de 400 lei reprezentând onorariu avocaţial (judecător Linul Diana Emiliana).