Plângere contravenţională. Aplicarea sancţiunii avertisment. Pericolul social al faptei Contravenţii. Închisoare contravenţională


În mod corect s-a reţinut că societatea petentă a săvârşit contravenţiile reţinute în sarcina sa prin procesul verbal de constatare şi sancţionare şi ţinând cont de gradul ridicat de pericol social pe care îl au asemenea fapte, a fost înlăturată justificat aplicarea sancţiunii avertismentului, cu atât mai mult cu cât normele încălcate privesc disciplina financiară ce poate avea consecinţe grave atât în planul activităţii proprii, cât şi la nivelul economiei naţionale.

(Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. com., de cont. adm. şi fiscal, dec. nr. 128/2008 nepublicată)

Prin sentinţa civilă nr. 3276 din 26 oct.2007 pronunţată de Judecătoria Bistriţa s-a respins plângerea contravenţională formulată de petenta SC N. C. SRL în contradictoriu cu intimata A.N.A.F. – D.G.F.P. Bistriţa-Năsăud, ca neîntemeiată şi s-a menţinut procesul verbal seria A/200 nr. 0240422 încheiat la data de 22.05.2007 de către organul constatator D.G.F.P. Bistriţa-Năsăud, ca fiind legal şi temeinic.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs petenta.

Recursul este nefondat.

Instanţa de fond a reţinut în mod corect, în temeiul probatoriului administrat, că petenta SC N. C. SRL a săvârşit contravenţia prevăzută de art. 41 alin. 2 lit. b din Legea nr. 82/1991, atunci când a întocmit defectuos notele de recepţie pentru care a fost aplicată sancţiunea avertisment, precum şi contravenţia prevăzută de art. 6 alin. 2 din OG nr. 15/1996, cu modificările şi completările ulterioare, sancţionată potrivit art. 6 alin. 2 din acelaşi act normativ, pentru depăşirea plafonului de plăţi în numerar către persoane juridice în mai multe zile şi pentru care a fost aplicată sancţiunea amenzii de 5000 lei.

Adjudecatar al bunurilor dobândite prin licitaţie a fost societatea comercială N. C. SRL, astfel că plăţile efectuate în numerar aparţin acestei societăţi comerciale, iar nu persoanei fizice C. M., care ar fi făcut o plată în numele şi pe seama persoanei juridice.

Procedând în acest fel, respectiv efectuând plăţi cu depăşirea plafonului de numerar în zilele de 27.12.2006, 9.01.2007, 11.01.2007, 13.03.2007, societatea petentă a săvârşit contravenţia prevăzută de art. 5 alin. 2 lit. c din OG nr. 15/1996 cu modificările şi completările ulterioare, iar sancţiunea aplicată, amenda de 5000 lei, reprezintă minimul special prevăzut de dispoziţiile art. 6 alin. 2 din acelaşi act normativ.

Aşa fiind, în mod corect s-a reţinut că societatea petentă a săvârşit contravenţiile reţinute în sarcina sa prin procesul verbal de constatare şi sancţionare şi ţinând cont de gradul ridicat de pericol social pe care îl au asemenea fapte, a fost înlăturată justificat aplicarea sancţiunii avertismentului, cu atât mai mult cu cât normele încălcate privesc disciplina financiară ce poate avea consecinţe grave atât în planul activităţii proprii, cât şi la nivelul economiei naţionale.

Nefiind dat niciun motiv de casare sau de modificare a hotărârii instanţei de fond, tribunalul în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, va respinge ca nefondat recursul declarat în cauză de către SC N. C. SRL Bistriţa, menţinând în întregime hotărârea recurată ca fiind temeinică şi legală (judecător Părăuan Ioan).