Plângere contravenţională. Menţinerea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, în cazul înlocuirii sancţiunii amenzii contravenţionale, cu sancţiunea „avertisment”. Contravenţii. Închisoare contravenţională


Prin sentinta civila nr.5298/30.09.2008 pronuntata în dosarul nr.5981/182/2008 al Judecatoriei Baia Mare, a fost admisa în parte plângerea formulata de petenta D.A.M. domiciliata în Baia Mare, în contradictoriu cu intimatul IPJ Maramures si în consecinta a fost înlocuita sanctiunea data prin procesul verbal de contraventie seria PCA nr.3977950 încheiat la data de 1.07.2008 în sarcina petentei, respectiv amenda contraventionala cu sanctiunea „Avertisment” dispunând restituirea permisului de conducere al carei posesoare este petenta si exonerarea acesteia de plata amenzii.

În considerentele sentintei s-a retinut ca fata de probele administrate plângerea este întemeiata în parte, sens în care s-a apreciat ca sanctiunea aplicata este prea aspra.

Împotriva sentintei a declarat recurs, intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures, solicitând în principal modificarea sentintei în sensul respingerii plângerii, cu consecinta mentinerii în totalitate a procesului verbal de contraventie iar în subsidiar, mentinerea masurii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce.

Examinând cererea de recurs instanta a retinut urmatoarele:

Prin procesul verbal de constatare a contraventiei atacat se retine în sarcina petentei savârsirea contraventiei prev. de art.48 din OUG 195/2002, respectiv fapta de a fi condus în localitatea Seini un autoturism, cu viteza de 101 km/h, situatie în care a fost sanctionata potrivit de art.102 alin.3 lit.”e”. Potrivit acestui text de lege, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile, savârsirea de catre conducatorul de autovehicul a faptei de a depasi cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv.

În situatia de fata, având în vedere ca petenta este la prima abatere, ca recunoaste fapta, va fi mentinuta sanctiunea amenzii aplicata de prima instanta raportat la dispozitiile art.7 coroborat cu art.21 alin.3 din OG 2/2001, însa masura dispusa de prima instanta, în sensul înlaturarii masurii complementare este nelegala, deoarece aceasta masura opereaza de drept, chiar în eventualitatea înlocuirii sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea avertisment.

Pentru considerentele sus mentionate în baza art.304 indice 1 coroborat cu art.304 pct.9 Cod procedura civila recursul va fi admis cu consecinta modificarii în parte a sentintei, potrivit dispozitivului.