Citeste şi


Plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie. Cerere de restituire a permisului de conducere. Inadmisibilitate


H.G. nr. 1391/2006, art. 219 în cazul în care conducătorul auto sancţionat nu a contestat pe calea plângerii contravenţionale sancţiunile indicate în procesul-verbal, ci a cerut restituirea permisului de conducere, această măsură nu poate fi dispusă în judecarea unei plângeri contravenţionale, ci conform unei proceduri administrative, potrivit Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002.

Trib. Bucureşti, s. a IX-a cont. adm. şi fisc., dec. civ. nr. 197 din 17 ianuarie 2008, nepublicată

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului l Bucureşti sub nr. 17905/299/2007, petenta F.D., în contradictoriu cu intimata Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Brigada de Poliţie Rutieră, a solicitat anularea procesului-verbal seria PCA nr. 1997507 din 9 septembrie 2007, întocmit de intimată. în motivarea plângerii, petenta a arătat că nu a comis contravenţia pentru care i s-a aplicat sancţiunea.

La termenul din 27 septembrie 2007, petenta a precizat în faţa instanţei de fond că a formulat plângerea numai pentru restituirea permisului de conducere.

Prin sentinţa civilă nr. 13045 din 27 septembrie 2007, pronunţată de Judecătoria sectorului 1 Bucureşti, s-a admis excepţia necompeten-ţei generale a instanţelor judecătoreşti, iar plângerea a fost respinsă ca inadmisibilă, având în vedere că cererea de restituire se soluţionează de un organ cu activitate pur administrativă.

Petenta a formulat recurs împotriva acestei sentinţe, recurs care nu a fost motivat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul a reţinut următoarele: prin procesul-verbal seria PCA nr. 1997507 din 9 septembrie 2007 al intimatei, s-a aplicat recurentei sancţiunea amenzii de 156 RON pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 120 lit. k) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, reţinându-se că a depăşit coloana de autovehicule oprite la semafor, intrând pe sensul opus de circulaţie.

Recurenta nu a contestat însă pe calea plângerii contravenţionale sancţiunile indicate în procesul-verbal, ci a cerut restituirea permisului de conducere, însă această măsură nu poate fi dispusă în judecarea unei plângeri contravenţionale, instanţa de fond arătând în mod corect că restituirea permisului se face conform unei proceduri administrative, conform Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002.

Prin urmare, soluţia instanţei de fond de admitere a excepţiei necompetenţei generale a instanţelor şi de respingere a plângerii ca inadmisibilă este legală şi temeinică, deci recursul este nefondat şi a fost respins, conform art. 312 C. proc. civ.