Potrivit dispoziţiilor art. 12 lit. d din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, informaţiile cu privire la datele personale Cereri


Pentru a pronunta aceasta solutie, tribunalul a retinut ca obiectul actiunii îl constituie obligarea pârâtei Politia Comunitara Arad de a-i comunica informatiile publice solicitate prin petitia adresata, respectiv comunicarea actului administrativ de numire a responsabilului cu informatiile publice în baza Legii nr. 544/2001. Prin raspunsul la aceasta petitie, pârâta a comunicat reclamantului ca întrucât pe rolul Tribunalului Dâmbovita exista dosarul cu nr. 1806/120/2010, având ca obiect comunicare informatii de interes public, îsi rezerva dreptul de a oferi eventualele informatii privitoare la actele interne ale institutiei doar la solicitarea instantei de judecata.

Se retine prin sentinta ca potrivit art.6 alin.1 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, informatiile de interes public si conform art. 6 alin.3 din lege, solicitarea trebuie sa cuprinda alaturi de autoritatea si datele solicitantului, informatia solicitata, astfel încât sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public.

Însa, tribunalul a constatat ca, din modul în care este formulata solicitarea, precum si din cererea de chemare în judecata, nu rezulta ca actul solicitat se încadreaza în categoria informatiilor de intere public. Simpla solicitare a actului administrativ de numire a responsabilului cu informatiile publice în baza Legii nr. 544/2001, fara alte elemente de identificare a acestuia si fara o justificare a unei astfel de solicitari îndreptateste instanta sa aprecieze ca informatiile solicitate nu sunt de interes public.

Mai mult, aceste informatii tind sa vizeze datele de identificare ale unei persoane, iar acestea se circumscriu în sfera de aplicare a art. 12 lit. d) din Legea nr. 544/2001, dispozitiile ce prevad ca se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor informatiile cu privire la datele personale, aceste informatii fiind definite la art. 2 lit.c din Legea nr. 544/2001, ca fiind acele informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila si retinând ca cererea reclamantului nu priveste comunicarea de informatii de interes public, tribunalul a respins cererea.

Împotriva sentintei a declarat recurs reclamantul T. M. criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, aratând în esenta ca în mod gresit i-a fost respinsa actiunea, pe motiv ca cele solicitate prin comunicarea actului administrativ de numirea responsabilului cu informatiile publice, nu intra în categoria informatiilor de interes public, deoarece dispozitiile art. 2 lit. b din Legea nr. 544/2001, prevede ca prin informatie de interes public, se întelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei, iar dispozitiile art. 12 alin. 1 din aceeasi lege, prevad ca se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, informatiile prevazute la lit. a-g si din analiza celor doua articole rezulta ca motivarea primei instante ca „nu rezulta ca actul solicitat se încadreaza în categoria informatiilor de interes public”, nu are temei legal, iar actul solicitat de recurent se încadreaza perfect în categoria informatiilor publice.

Arata recurentul ca, dispozitiile art. 5, lit. c din Legea nr. 544/2001, prevede ca fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa-i comunice din oficiu informatii de interes public, privind numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice, astfel ca solicitarea sa este întemeiata legal si comunicarea numelui si prenumele responsabilului cu informatiile publice din cadrul Politiei Comunitare Arad, constituie o informatie publica care se comunica din oficiu conform art. 5 lit. c din Legea nr. 544/2001, considerente pentru care motivarea instantei nu are temei legal.

În ceea ce priveste al doilea capat de cerere, arata recurentul, privind acordarea de daune morale în cuantum de 500 lei, în temeiul art. 22 pct.2 din Legea nr. 544/2001, motivarea primei instante nu este legala si contravine dispozitiilor art. 22 pct. 2 din Legea nr. 544/2001, din contextul formularii acestui articol cât si potrivit jurisprudentei, daunele morale sunt acordate pentru a repara atingerea adusa personalitatii umane, demnitatii, onoarei sau altor valori asemanatoare, judecatorul fiind singurul care în raport de consecintele suferite de partea vatamata, trebuie sa aprecieze o suma globala care sa compenseze prejudiciul moral cauzat.

Se solicita admiterea recursului, modificarea sentintei si admiterea actiunii asa cum a fost formulata.

Recursul este nefondat.

Obiectul actiunii cu care a fost investita prima instanta a constat în obligarea intimatei pârâte Politia Comunitara Arad sa comunice recurentului reclamant, actul administrativ de numire a responsabilului cu informatiile publice, aceasta comunicare neintrând însa în categoria informatiilor de interes public, informatiile solicitate tind sa vizeze datele de identificare ale unei persoane, care sunt exceptate de dispozitiile art. 12 lit. d din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, dispozitii ce prevad ca se excepteaza de la liberul acces al informatiilor de interes public, informatiile cu privire la datele personale, datele personale fiind definite de dispozitiile art. 2 lit.c din Legea nr. 544/2001, ca fiind acele informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila, considerente pentru care în mod corect si legal prima instanta a respins actiunea recurentului, criticile aduse sentintei sub acest aspect fiind nefondate.

Nereprezentând informatii de interes public, comunicarea actului administrativ de numire a responsabilului cu informatiile publice, din cadrul societatii intimate, nu se impunea, în mod corect si legal prima instanta a respins si capatul de cerere privind daunele morale, astfel ca si aceasta critica adusa sentintei adusa de recurent este nefondata.

Acestea au fost considerentele pentru care Curtea a respins recursul ca nefondat.