Preschimbare permis de conducere. Cererea de preschimbare a unui document care nu are valoarea de permis de conducere nu poate fi admisa cita vreme nu este sustinut examenul pentru obtinerea acestuia Acte ale autorităţilor publice


Cererea de preschimbare a unui document care nu are valoarea de permis de conducere nu poate fi admisa cita vreme nu este sustinut examenul pentru obtinerea acestuia

Reclamantul A.F. a chemat in judecata I.P.J. , solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta, sa-i preschimbe permisul de conducere si obligarea la daune cominatorii de 100 lei/zi de intarziere pana la preschimbarea documentului de conducere.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca este posesorul unui permis de conducere obtinut in Anglia, stat membru al Uniunii Europene.

Ori, potrivit art. 83 alin.1 lit.b. din OUG nr. 195/2002, au dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din Romania si titularii permiselor de conducere nationale eliberate de Autoritatile Statelor Membre ale Uniunii Europene, iar potrivit alin.3 , permisele de conducere eliberate de aceste autoritati detinute de persoane care au domiciliul resedinta sau rezidenta normala in Romania, pot fi preschimbate cu documente similare romanesti in conditiile stabilite prin ordin al Ministrului Internelor si Reformei Administrative.

Au fost invocate in drept art. 1 si 8 din Legea 554/2004, , Regulamentul de aplicare al acestei ordonante si ordinul nr.1480/2006.

Instanta a dispus introducerea in cauza si citarea in calitate de parata a Institutiei Prefectului – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor .

In raport cu dispozitiile art. 137(1) cod procedura civila, instanta s-a pronuntat mai intai asupra exceptiilor de procedura si a celor de fond care fac de prisos, in totul sau in parte, cercetarea in fond a pricinii.

Referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de Inspectoratul de Politie , instanta a considerat-o intemeiata, intrucat preschimbarea permiselor de conducere se efectueaza de catre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor , aflat in subordinea Institutiei Prefectului judetul si nu a Inspectoratului de Politie al Judetului ,conform art. 42 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice , sens in care actiunea va fi respinsa fata de acest parat.

Din cererea de chemare in judecata, s-a retinut ca reclamantul A.F. a solicitat preschimbarea permisului de conducere obtinut in Anglia, stat membru al Uniunii Europene cu un document similar romanesc.

Potrivit art. 83(4) din OUG 195/2002, preschimbarea permiselor de conducere nationale emise de autoritatile straine cu documente similare romanesti se efectueaza in conditiile stabilite prin Ordin al Ministrului Administratiei si Internelor.

Ordinul MIRA nr. 1480/2006 emis in aplicarea acestui act normativ prevede la art. 5 lit.c , exceptia de la preschimbarea permisului de conducere strain cu similar romanesc conform careia permisele de conducere de elev conducator straine nu pot fi preschimbate cu documente similare romanesti.

S-a constatat ca pe document se afla marcata inscriptia ,,PROVISIONAL DRIVING LICENCE’’, adica PERMIS DE CONDUCERE PROVIZORIU , documentul fiind identic cu modelul depus la dosar de parata Institutia Prefectului insotit de precizarea MIRA – Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor din adresa 69931/16.10.2008, in sensul ca acest gen de permise de conducere se obtin in Marea Britanie cu ocazia inscrierii la scoala sau pentru conducerea cu insotitor , neputand fi preschimbate intrucat nu sunt definitive si nu au fost obtinute in urma sustinerii unui examen.

S-a aratat ca documentele sunt tiparite pe fond vernil, in coltul din stanga sus, deasupra fotografiei titularului este inscrisa mentiunea,, PROVISIONAL’’, iar sub aceasta este marcata litera L (learner – elev ) , pe fond rosu, cu mentiunea ,,PROVISIONAL DRIVING LICENCE’’ adica PERMIS DE CONDUCERE PROVIZORIU.

De altfel, din documentul care insoteste permisul de conducere obtinut de reclamant, depus la dosar netradus, in copie, a rezultat ca pentru aceasta categorie de permise , respectiv ,,PROVISIONAL LICENCE’’ sunt prevazute mai multe conditii si restrictii, inclusiv obligatia de conducere cu insotitor.

In aceste conditii, cererea reclamantului este nelegala, nefiind posibila preschimbarea unui document care nu are valoarea unui permis de conducere, nefiind insa sustinut examenul pentru obtinerea acestuia, sens in care a fosz respinsa actiunea, conform art. 1, 8 din Legea 554/2004, raportat la art. 5 lit.c. din Ordinul MIRA nr. 1480/2006.

Data publicarii pe portal : 09.03.2009