Primărie. Lipsa capacităţii de folosinţă


Legea nr. 215 /2001, art. 21

Primăria este definită de lege ca o structură funcţională, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului. Aceasta nu poate să emită acte administrative. Primăria nu face parte din categoria autorităţilor administraţiei publice locale şi nu are personalitate juridică.

Decizia nr. 92/R din 18 aprilie 2006 – B.M.G.

Tribunalul Braşov, Secţia comercială şi de administrativ a admis excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a calităţii de autoritate publică invocată de pârâtă prin întâmpinare şi a respins acţiunea în contencios administrativ, formulată de reclamanta S.C. M.S. S.R.L. Braşov, în contradictoriu cu pârâta Primăria Municipiului Braşov, prin Primar.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că Legea nr. 215/2001, prin art. 21, recunoaşte calitatea de autoritate publică locală în exclusivitate consiliilor locale, ca autorităţi deliberative şi primarilor, ca autorităţi executive, iar primăria, potrivit art. 91 din lege, este definită ca o structură funcţională cu activitate permanentă, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând probleme curente ale colectivităţii locale.

In consecinţă, primăria nu are calitate de autoritate publică, conform definiţiei date prin art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 şi nici nu are personalitate juridică, care este recunoscută de art. 19 din lege numai comunelor, oraşelor şi judeţelor.

împotriva sentinţei primei instanţe a declarat recurs reclamanta S.C. M.S. S.R.L. Braşov, iar în dezvoltarea motivelor de recurs s-a arătat că excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a Primăriei Municipiului Braşov a fost greşit admisă de prima instanţă.

La dosar a depus întâmpinare pârâta Primăria Braşov, care a solicitat respingerea recursului, întrucât excepţia a fost corect admisă.

Recursul este nefondat.

Conform art. 91 din Legea nr. 215/2001, primăria este o structură liincţională cu activitate permanentă, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, aceasta nu are capacitate de folosinţă civilă, deci nu poate să emită acte administrative.

Primăria nu face parte din categoria autorităţilor administraţiei publice locale care, conform art. 21 din aceeaşi lege, sunt consiliile locale ca autorităţi deliberative şi primarii ca autorităţi executive. De asemenea, primăria nu are personalitate juridică, aceasta fiind atribuită de lege numai comunelor, oraşelor şi judeţelor, în baza art. 19 din Legea nr. 215/2001.

în aceste condiţii, întrucât reclamanta a chemat în judecată Primăria Municipiului Braşov, prima instanţă în mod corect a invocat şi a admis excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a acestei pârâte.