Procedura prealabilă prevăzută de art. 7 alin.1 din Legea 554/2004. Obligativitate. Nerespectarea termenului procedural de contestare a actului administrativ la organul emitent echivalează cu lipsa procedurii prealabile. Acte ale autorităţilor publice


Prin cererea adresată Tribunalului Dolj, reclamantul a solicitat în contradictoriu cu Primarul municipiului Craiova, ca prin hotărâre judecătoreasă, să oblige intimatul să modifice autorizaţia de construcţie emisă cu nerespectarea memoriului tehnic, autorizaţie emisă la data de 6.09.2004.

În fapt, reclamantul s-a adresat autorităţii emitente nr. 340422/2007, răspunsul fiind negativ.

Tribunalul a reţinut că, în raport de dispoziţiile art.7 alin.1 din L. 554/2004, înainte de a se adresa instanţei de administrativ, persoana care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim, printr-un act administrativ individual, trebuie să se adreseze autorităţii publice emitente, sau autorităţii ierarhic superioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului. Pentru motive temeinice, plângerea prealabilă se introduce cel mai târziu în termen de 6 luni de la data emiterii actului, termenul de 6 luni fiind un termen de prescripţie. Astfel, depăşirea termenului formulării plângerii prealabile echivalează cu lipsa efectuării procedurii prealabile.

În speţă, reclamanta a demarat tardiv procedura prealabilă, nu a făcut dovada unor motive temeinice pentru depăşirea termenului de 30 de zile, astfel încât va fi respinsă ca inadmisibilă.