Proceduri repartizare locuinţe construite din fondurile ANL. Nerespectarea termenului de contestare a listelor de repartizare. Consecinţe Acte ale autorităţilor publice


Nerespectarea termenului de 7 zile de la afişarea listelor – termen adus la cunoştinţa celor interesaţi, prin chiar afişul cuprinzând lista cu solicitanţii ale căror cereri au fost respinse – conduce la lipsirea de eficienţă a criticilor depuse tardiv, contractele de închiriere perfectate în baza punctajelor deja stabilite, fiind legal încheiate.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 609/C.A. din 8 noiembrie 2010