Proces –verbal de constatare a contravenţiei. Menţionarea greşită a datei săvârşirii contravenţiei. Nulitate. Contravenţii. Închisoare contravenţională


Prin sentinta civila nr.6321 din 12.08.2009, Judecatoria Baia Mare a admis exceptia ridicata de petentul F M P si a constatat nulitatea absoluta a procesului verbal seria CC, nr.0021011 încheiat la data de 12.06.2009.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta a retinut ca exceptia invocata de petent este fondata si ca este nul procesul verbal de contraventie atacat prin care i-a fost aplicata sanctiunea avertisment si amenda de 500 lei pentru încalcarea prevederilor art.2 pct.25 si pct.69 din Legea nr.61/1991 republicata, constând în aceea ca în seara zilei de 17.06.2009, ora 22,00, în parcarea din fata SC Z M SRL, a consumat bauturi alcoolice împreuna cu numitii C A si L V dupa care a cântat si facut zgomot deranjând ordinea si linistea publica a numitei F F.

Prima instanta a constatat ca actul sanctionator a fost încheiat în ziua de 12 iunie 2009 iar contraventiile retinute în sarcina petentului au fost savârsite la o data ulterioara respectiv 17 iunie 2009, situatie în care nu poate fi retinuta o eroare materiala, ci înscrierea datei gresite care echivaleaza cu lipsa acesteia, viciu sanctionat cu nulitatea absoluta prin dispozitiile art.17 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Împotriva sentintei, a declarat recurs intimatul, solicitând modificarea acesteia, în sensul respingerii exceptiei, aratând ca s-a stabilit cu ocazia cercetarilor, ca a fost o eroare materiala, ce nu poate atrage nulitatea absoluta a procesului verbal de contraventie, care a fost încheiat cu respectarea cerintelor de forma si fond. Faptele contraventionale au fost corect descrise de agentul constatator, aspect pe care l-a sustinut si prin întâmpinarea depusa la judecatorie.

În drept a invocat prevederile art.3041 Cod procedura civila.

Intimatul – petent F M P nu s-a prezentat în instanta si nu a depus întâmpinare.

Examinând sentinta prin prisma celor sustinute oral de recurent în conformitate cu prevederile art.34 alin.2 din OG nr.2/2001, modificata si sub toate aspectele în baza art.3041 Cod procedura civila, tribunalul retine urmatoarele:

Din procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, atacat în litigiul pendinte, rezulta ca a fost încheiat în ziua de 12 iunie 2009 iar faptele contraventionale retinute în sarcina petentului au fost savârsite în seara zilei de 17 iunie 2009.

Potrivit dispozitiilor art. 17 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificata, „lipsa mentiunii privind data comiterii contraventiei atrage nulitatea procesului verbal iar nulitatea se constata si din oficiu”.

Raportat la normele legale imperative enuntate anterior, este riguroasa constatarea facuta de instanta de fond, conform careia mentionarea datei gresite, echivaleaza cu lipsa acesteia.

Din perspectiva celor descrise mai sus si având în vedere ca data încheierii actului sanctionator consemnata de agentul constatator este anterioara celei în care s-a retinut savârsirea contraventiilor, respectiv la o diferenta de sase zile, judecatoria a apreciat corect ca nu se poate retine eroarea materiala invocata de intimat, ipoteza în care hotarârea atacata este temeinica si legala.

Asa fiind si având în vedere ca recurentul nu a invocat expres vreun motiv de modificare dintre cele prevazute de art.304, iar tribunalul n-a constatat prezenta unui astfel de motiv pe care sa-l invoce din oficiu, în baza art.3041 Cod procedura civila, recursul este nefondat si va fi respins în temeiul prevederilor art.312 alin.1 Cod procedura civila, iar sentinta mentinuta, conform dispozitivului.