Proces-verbal de contravenţie. Obligativitatea citării societăţii de asigurări. Acte ale autorităţilor publice


Judecatoria Galati, prin sentinta civila nr.5593/14.10.2004 a respins plângerea ca nefondata.

Impotriva acestei sentinte petentul a formulat recurs, ce a fost admis prin decizia civila nr. 14/10.01.2005 a Tribunalului Galati, care, în temeiul art.304 pct.5 si art.312 al.2 si 3 C.pr.civ. a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta.

S-a retinut ca, potrivit art.33 alin.2 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, în cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie judecatoria va cita si societatea de asigurari mentionata în procesul-verbal de contraventie.

In cauza desi fapta a avut drept urmare producerea unui accident de circulatie, Judecatoria Galati nu a citat si societatea de asigurari SC ARDAF SA mentionata în procesul-verbal de constatare a contraventiei.