Raspunderea contraventională. Subiect al răspunderii contravenşionale. Acte ale autorităţilor publice


Judecatoria Galati, prin sentinta civila nr.5735/22.10.2004, a respins plângerea formulata de petenta ca nefondata apreciindu-se ca fapta savârsita de petenta întruneste elementele constitutive ale contraventiei retinute în sarcina sa si ca, în mod corect s-a mentionat în calitate de contravenient Directia Regionala Galati, aceasta fiind titular al D.V.T.Z, neinpunându-se anularea procesului-verbal de contraventie.

Impotriva acestei sentinte civile a declarat recurs petenta , recurs ce a fost admis prin decizia civila nr.247/24.06.2005 a Tribunalului Galati, si în rejudecare, s-a admis plângerea cu consecinta anularii procesului-verbal de contraventie în baza art.304 pct.9 în ref. la art.312 alin.1 si 3 C.pr.civ.

S-a retinut de catre instanta de recurs ca instanta de fond a apreciat în mod eronat ca poate avea calitatea de contravenient Directia Regionala de Posta Galati, care este titular al D.V.T.Z.

Astfel, conform prevederilor H.G. , nr.371/1998, petenta este sucursala, neavând personalitate juridica, conform disp.art.43 alin.1 si al.3 din legea 31/1990.

Instanta de fond nu a tinut cont de prevederile art.3 din O.G. 2/2001 în care se precizeaza ca numai persoanele fizice si persoanele juridice pot raspunde contraventional.

In speta, petenta nu poate fi subiect al raspunderii contraventionale, petenta nu poate fi subiect al raspunderii contraventionale, întrucât, în calitate de sucursala nu este persoana juridica.