RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. PLATA IMPOZITULUI PE VENITUL REALIZAT DIN ACTIVITATI AGRICOLE. DREPTUL DE A BENEFICIA DE INDEMNIZATIA PENTRU CRESTEREA COPILULUI Impozite şi taxe


Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. PLATA IMPOZITULUI PE VENITUL REALIZAT DIN ACTIVITATI AGRICOLE. DREPTUL DE A BENEFICIA DE INDEMNIZATIA PENTRU CRESTEREA COPILULUI.

– art.1 din OUG nr.148/2005, art.71 din Legea nr.571/2003.

Obligatia platii impozitului pe aferent veniturilor realizate din activitati agricole nu este conditionata de obligativitatea obtinerii vreunei autorizatii pentru exercitarea activitatii de exploatare a terenului agricol.

Realizarea unor venituri din activitatea agricola supusa impozitului pe venit în conditiile art.71 din Legea nr.571/2003 pe o perioada de 12 luni anterior nasterii copilului, da dreptul la plata indemnizatiei pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani.

Prin sentinta civila nr.233/20.06.2007, Tribunalul Satu Mare a admis actiunea reclamantei B.M.I. împotriva pârâtei DIRECTIA DE SI PROTECTIE SOCIALA JUDETEANA SATU MARE si în consecinta a anulat Decizia nr.1563/12.03.2007 privind respingerea contestatiei formulata de reclamanta precum si Decizia nr.5204/01.02.2007 privind respingerea acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului, emise de pârâta, ca nelegale, constatând îndreptatirea reclamantei de a beneficia de indemnizatia pentru cresterea copilului prevazuta de OUG 148/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru a hotarî astfel, instanta de fond a retinut ca reclamanta si-a îndeplinit obligatia legala de a declara veniturile obtinute din activitati agricole, a platit impozitul pe venit aferent acestora si ca este nelegala aprecierea organelor fiscale judetene în sensul ca acest impozit pe venit este nedatorat si ca Administratia Finantelor Publice Turt în mod nelegal a înregistrat declaratia fiscala a reclamantei si a încasat impozitul pe venit aferent.

S-a mai retinut ca reclamanta îndeplineste conditiile prevazute de art. 1 din OUG 148/2005, în sensul ca în ultimul an, anterior datei nasterii copilului, a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit Legii 571/2003 si ca are dreptul de a beneficia de indemnizatia pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs pârâta DIRECTIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA JUDETEANA SATU MARE solicitând modificarea ei în sensul respingerii actiunii, invocând prevederile OUG 148/2005, Legea nr.571/2003, art.299, artr.304 pct. 9 si 242 Cod procedura civila.

În motivarea recursului sau, pârâta arata ca a respins cererea reclamantei de acordare a indemnizatiei pentru cresterea copilului, conform OUG 148/2005, precum si contestatia acesteia având la baza confirmarea scrisa a D.G.F.P. Satu Mare – Activitatea de Metodologie si Administrare a veniturilor Statului, din care rezulta ca certificatele fiscale nu au baza legala, petenta a depus declaratie de venituri agricole si a platit din proprie initiativa impozitul pe venit, fara a avea un act de impunere, desi era necesara autorizarea desfasurarii activitatilor agricole de catre autoritatile locale, ca sumele achitate de reclamanta cu titlu de impozit pe venit sunt nedatorate, A.F.P. Turt nu a respectat formularistica si procedura de eliberare a certificatelor aprobata prin O.M.F.P. nr.752/2006 si ca D.G.F.P.S.M prin Comisia de disciplina a declansat cercetari împotriva persoanelor implicate privind eliberarea certificatului fiscal.

Mai arata ca instanta de fond i-a respins cererea de introducere în cauza si a D.G.F.P. Satu Mare pentru a sustine si în fata instantei ceea ce rezulta din confirmarile sale scrise nr.2414/ 16.01.2007 si nr.10967/02.02.2007.

Prin întâmpinarea depusa la dosar intimata a solicitat respingerea recursului, cu motivarea ca solutia pronuntata este temeinica si legala.

Verificând sentinta recurata prin prisma motivelor de recurs invocate si din oficiu, conform art. 304 raportat la art.3041 si 306 Cod procedura civila , pe baza materialului si lucrarilor dosarului se constata ca aceasta este temeinica si legala.

Instanta de fond a interpretat corect dispozitiile legale incidente în materie în sensul ca obligatia platii impozitului pe venit aferent veniturilor realizate din activitati agricole nu este conditionata de Codul fiscal de obligativitatea producatorului agricol de a obtine vreo autorizatie pentru exercitarea activitatii de exploatare a terenului agricol aflat în proprietatea sa.

În consecinta reclamanta, întrunind conditiile legale pentru a beneficia de indemnizatia pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani, în baza art.312 raportat la art.316 Cod procedura civila instanta urmeaza a respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta, motivele de recurs invocate fiind neîntemeiate, iar introducerea în cauza a DIRECTIEI GENERALE A FINANTELOR PUBLICE Satu Mare nu are nici o baza legala, cererea recurentei în acest sens fiind legal respinsa.

(Decizia nr.307/CA/14.11.2007 a Curtii de Apel Oradea – Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal).